29. Dat eit-ie achter z'n eighen (gh)elêêrd: door zelfstudie. ZVW (BskjGde; Nvt); LvA (Ax); ZB HrhIerIer/KnKn)SchD (Dsr). Anders: bi zèn êge geljêêrd (Nwn); van z'n eighen g. (Ewd/Ovz;Hrh;Wmd;Ks;Dsr;Dl/Hkg) uut z'n e. an'eleerd (Gpol); uut z'n e. g. (WolfRns; Tin; Dl/Hkg)van uut z'n e. g. (Po); z'n eige(n) an(g)eleerd (NvtCg;OsbBzl; Hkz Kn) z'n eige(n) geléérd (Nz Klz ;OkKtmDw/UvzEwd/OvzHkzHrhKnKplNdp Nss;Odl;Kg; OvmSvn; Ntg)van eighest g. (Kt/Lam); tuus (g)elêêrd (Hrh). 30(A)s vroeger de muziek/meziek over 't durp deu(r) de stad gieng/goeng/ hieng, dan (h)osten me d'r achter: hosten wij er achteraan. ZVW (Bsk; Nvt); LvA (Ax;Nz); Lvll (Kt/Lam: twijfelt); ZVO-zd (Cg;Nwn); W (Dob;Kod; Ok;OsbRtm)Ewd/Ovz;Ha;Hkz;Hrh;Ier; Ier/Kn;Kn;Kpl;Ktg;NdpOdl; Ril; WdeWmd) NB (Kg;Ks;Wsk); SchD (Bwh/Nwk; DsrNwk; RnsZr)Phi/T (Phi;Ovm;Po; ScherpSvnjTln)GOfl (Dl/Hkg;Ntg;Ogp;Sah: hosseonv. verl. t.; Smd). N.B.: de vorm 'osten volgens een opgave voor Dsr. Anders: hiengen achter de meziek (Hkz). 31. Aolles bie mekaore grobbe: schrapen. ZVW (Gde); LvA (Ax); W (Ok); ZB (Hrh: heel oud;Rll;Wde)SchD (Dsr: zie meer hierover in Nehal. 104, blz. 30 b); Phi/T (Phi; Po; Svn)Anders: krauwe(n) (Bsk;Nwn;Dob; Bzl ;Dw/Ovz Gpol; Hkz HrhIerNdp WolfKg; KsRns; Scherp TinDl/Hkg; Sah); graovelem (Gde); (thope resp. bi makkaor garengoaren (Nz; Cg); hêere/gaere(n) (Ewd/OvzHkzHrh ;Kn; WmdWolf)hèrve (Hrh); schrobbe (Ndp;Svn); schroavele (Rns); schraefele (Tin); schrokke (Rns). 32. 't Was blinden iever: verloren moeite. ZB (Gpol,Hrh: oud; Ier/Kn;Odl; Wmd); NB (Ks); Phi/T (Phi; Po; Svn)GOfl (Dl/Hkg;Ntg)Anders: hin pupe tebak wêêrd (Hrh); op koeiewachters ende komme (Hrh); 't was waeter irT de zeeë hooi'n (Ier); je kon 't nie zie ligge (Kg); 't was 'n windei (Ntg) 33. 't langst lêêft, 't langst bêêst: de langstlevende mag het langst van het geld profiteren. LvH (Klz Kt/Lam)ZVO-zd (Cg;Nwn); ZB (Ier/KnWolf) NB (Ks). Anders: 't langst leeft al (Gde); langst al (Wolf); 'tlangst leeft èd/ei alles (Nz;Kn); die 't langste leeft eid aolles (KodHkzHrhKn Nss); wien a 't langste leeft is 't beste of (Bzl); - - - ei 'êêl de wèreld (Odl); - - - ei 'êêl schoddebosse (Rns); wie overleeft mag alles 'ebbe (Ovm); langst leeft zalig (Kn); Kwaedamme voe schiet'uus (Odl). Nienke Bakker Nagekomen bericht Voordracht over Admiraliteit Veere Op dinsdagavond 6 februari 1996 organiseert de Wergroep Historie en Archeologie wederom een voordracht over een lopend historisch onderzoeksproject. In deze negende voordracht zal drs. L. Sicking, verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden, ingaan op zijn promotie-onderzoek naar de Admiraliteit van de Nederlanden in de Habsburgse tijd. Onder de titel 'Zeeland als Europoort voor Habsburgs familiegebruik (1490-1560)' zal hij vooral ingaan op de Admiraliteit van Veere en de rol van Veere bij het aan- en afreizen van de regerende vorsten. Tijdens deze bijeenkomst zal het publiek ruime gelegenheid hebben voor vragen, opmerkingen, suggesties en discussie, leder die geïnteresseerd is in dit aspect van de Zeeuwse historie wordt verwacht op dinsdag 6 februari 1996 in Huize 's-HertogenboschVlasmarkt 49-51, Middelburg. De aanvang is om 20.00 uur en de toegang is gratis. 40

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 42