VERANTWOORDING VAN DE ILLUSTRATIES Pag. I Kon. Bibliotheek, Brussel. Pag. 2 Afbeelding naar een prent van Matthioli. Pag. 3 Uit: Honderd foto's uit het Oude Terneuzen, blz. 185 Pag. 6 Vignet uit een uitgave van Clutius, 1618. Pag. 7 en 9 BOele, Kapelle Pag. 10 Museum Noord- en Zuid Beveland, Goes Pag. 12 Van Soeter Cokene, repro B. Oele Pag. 14 Uit: Eenvoudig en voedzaam. Pag. 16 Uit: Kinderversjes en Volksliederen uit Zeeland Pag. 17 Stichting Menno van Coehoorn. Pag. 19 R.O.B. Amersfoort, tek. B. Oele. Pag. 23 Woordenboek der Vlaamse Dialekten. Pag. D. Roozemond. SAMENSTELLING VAN DE BESTUREN PER 1 JANUARI 1996 Werkgroep Historie en Archeologie drs. J.H. Kluiver, drs. F. van der Doe, dhr. J.H.F. Schwartz, dhr. P.J. Triou, ing. K.J.J. Brand, Mw. drs. T. Polderman, dhr. J.P.B. Zuurdeeg, voorzitter vice-voorzitter secretaris penningmeester lid lid lid Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek drs. ing. C.M. Martens, drs. J.H. Kluiver, dhr. R. Willemsen, dhr. J.L. Murre, mw. M.A. Nieuwenhuize-Kleppe mw. L. Rijstenbil, dhr. P. Heerschap, dhr. J. de Klerk, dhr. J. van Sluis, dr. J. Zwemer, voorzitter vice-voorzitter secretaris penningmeester lid lid lid lid lid lid

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 43