de sfeer van onze woon- en leefomgeving. Alleen al het in stand houden van het historisch erfgoed op Europese schaal, rechtvaardigt de ambachtelijke opleiding in Lelystad. Nu onder druk van een wereldwijde concurrentie, de bureaucratie in het bedrijfsleven wordt teruggedrongen, bestaat er steeds meer behoefte aan vakmen sen die zich zelf controleren op gebied van arbeidsdiscipline en kwaliteit. Wat dat betreft sluit het ambachtelijke leersysteem van de Batavia-werf goed aan bij de eigentijdse ideeën over leren en werken. De zoektocht naar informatie Voor de bouw van het grote oorlogsschip de Zeven Provinciën heeft de Batavia- werf gekozen voor de zogeheten Hollandse vlakbouwmethode. Dit is een bouwmethode zonder tekeningen, geheel op het oog, met hoofdmaten, mallen, en strooklatten. Omdat voor die toenmalige bouwmethode geen tekeningen werden gemaakt, bestond de mening dat er weinig of niets over bekend was. Vanuit die veronderstelling voelde ik me vooral tijdens het vooronderzoek naar de bouw van de Batavia, net een schatgraver. De opengeslagen boeken en geschriften leken op kieren en spleten waar je ademloos doorheen gluurde en sensationele ontdekkin gen deed. Maar soms wezen de oude teksten mij ook bot af, vooral in het begin. Hoe worden de huidgangen aangebracht zonder spanten, zomaar in de lucht? Hoe bepaal je het verloop van de eerste bodemgangen, de zandstroken? Hoe werkt het afschrijven van de huiddelen door middel van een rij? Soo moet ook het agterhalve Deel der Rij, aan het voorste weg wysen. Deze dan na voorgaande leeringe, ter tweeder Plaatse gesteld zijnde, men tekend alleen op het voorste Deel, hoeveel de Afwykinge der ry aldaar zy. En werd dit Teeken door een Schreevje met een Haakje daar aan, tot onderscheid van 'tvoorgaande, uitgedrukt; dog d' Afwykige op t'agter Einde, werd alleen door een Steekje, op d' eyge wyse, aangewesen. En even zoo handeld men ook met de tweede, derde, en meer Verzettin gen der Ry, t'elkens de Teekenen, van d' een en d' ander Verplaatsinge, differentiae causa, een streepje by voegende.' En daar zit je dan tegenover de enige tekst in de wereld over het afschrijven van huidplanken in de zeventiende eeuw. Op die momenten ben ik in gedachten vaak teruggekeerd in de tijd, om de beschrijvingen open te breken en mij voor te stellen hoe het in de praktijk toeging en als op die manier een tekst was begrepen en bruikbaar gemaakt voor het bouwproces, dan volgde weer een nieuwe uitda ging- Hoedanig wyders, door vuur, en heet water, Barkhouten en planken, ter buiging bequaam gemaakt, de schalk opgerigt, 't Balans-hout geplaatst, Driften, Schotbouten, en Sorhevels geordend moeten werden, zal niet bij beschryviing, maar ondervinding geleerd worden. 28

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 30