toch iets heel anders dan wat boeken en foto's kunnen bieden. Vertegenwoordi gers van deze periode verdienen het om een plaats te houden in onze samenleving en hoeven vernieuwing niet in de weg te staan. Ze kunnen juist een uitdaging zijn voor planners en ontwerpers om een stuk historie op harmonieuze en zinnige wijze in een levende en altijd veranderende bouwkundige omgeving op te nemen. 46

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 48