11 Pieter Puijpe, geboren Souburg 13 september 1874, overleden Apeldoorn 31 oktober 1942. Hij woonde en werkte in Amsterdam tot 1900, daarna in Apeldoorn. Hij was beeldhouwer, maakte portretten enz. Gaf les aan C. Buysman, H.W.F. Leurs en J.H. Persijn, was lid van de Nederlandse Kring van beeldhouwers. Pieter A. Scheen, Lexicon van Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950 ('s Gravenhage 1970), 203. 12. PZC 15 november 1968: in memoriam H.J. Etienne. Vermoedelijk wordt met dr. Charley Koch bedoeld de medicus Carel Frederik Koch (Groningen 30 april 1890). Hij promoveerde 30 jan. 1922 te Leiden in de chirurgie; vestigde zich in 1922 te Middelburg. Encyclopedie van Zeeland dl. II(Middelburg 1982), 186. 13. Inmiddels was August Falise, de winnaar van de tweede prijs, op 8 januari 1936 overleden. Van hem is het borstbeeld van wijlen Jan Morks op het gazon bij de muziektent op het Molenwater. 14. Meer bijzonderheden over Etienne: '25 jaar werk van den Delftschen beeldhouwer M.J. Etienne, met afbeeldingen door R. van Lavieren', De Delver (Delft 1938-1939), 17-21. 15.Hond en lam. 16. Eerder was het oordeel gevraagd van dr. J. Kalf, directeur Rijksbureau voor de Monumentenzorg in 's- Gravenhage, over de te gebruiken steen (en over de wapenmotieven, die de diermotieven moesten gaan vervangen). Mogelijk heeft Kalf verwezen naar dr. W.E. van der Veen. 17. PZC 26 november 1936. 18. Het plantsoentje bevindt zich aan het einde van het vroegere droogdok, tegenover de glazen graanbeurs gelegen. 19.De Middelburgse jongedames waren: T. Graafhuis, R. Hoogstra. T. Huizinga, A. Lambermont, T. Snethlage en H. Weijl. 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 17