ARCHEOLOGIE IN ZEELAND IN 1996 Ellen Vreenegoor* Deze bijdrage behelst het archeologisch jaaroverzicht voor de provincie Zeeland over het jaar 1996. Een compleet overzicht van alle activiteiten van de provinciaal archeoloog op het terrein van beleid, educatie en voorlichting wordt naar verwachting opgenomen in het Jaarverslag 1996 van de ROB; ook voor specifieke activiteiten en aspecten van het beleidswerk van de provinciaal archeoloog in 1996 wordt naar dit Jaarverslag verwezen. Hieronder volgen met name de activiteiten in samenwerking met, vanuit of door het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten (PDB). Provinciaal Depot voor Bodemvondsten (PDB), Middelburg** De personele bezetting bestond uit Bas Oele (assistent), Jan Kuipers (documentalist), Henk Hendrikse (depotbeheerder), Leida Goldschmitz (vrijwilligster) en Ellen Vreenegoor (provinciaal archeoloog). De provinciaal archeoloog was gemiddeld de ene helft van de week in Middelburg (PDB en provinciehuis), en de andere helft van de week in Amersfoort (ROB). De assistent (gemiddeld 32 uur per week), de documentalist (23 uur per week), de depotbeheerder (30 uur per week) en de vrijwilligster (gemiddeld 16 uur per week) hadden als standplaats het PDB te Middelburg. Bas Medewerk(st)ers en oud-medewerkers van het PDB .v.l.n.r. Hans Jongepier, Jan Kuipers, Robert van Heeringen, OeleLeida Goldschmitz, Henk Hendrikse, Ellen Vreenegoor en Jan Trimpe Burger 16

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 18