Inventarisatie Ook dit jaar werd weer (mee)gewerkt aan diverse inventarisatieprojecten: onder andere de SAI wijziging bestemmingsplan Nieuw- Namen; inspraak MER rondwegen Sluis- Aardenburg, Breskens en Oostburg (Duurzaam Veilig); inspraak MER trajectstudie weg Schoondijke - Hoek; SAI nieuwe gemeente Veere; SAI gemeente Middelburg en Vlissingen; verkorte SAI gemeente Oostburg; voorstel AAI Veersepoortgebied gemeente Middelburg; voorstel AAI/AAO consistorie en omgeving Hoedekenskerke; controle archeologische waarden bestemmingsplan buitengebied gemeente Borsele; kastelenarchief van K.J.J. Brand; fortenroute Zwingebied. Publicaties Ais samenwerkingsproject van ROB en PDB werd het boek Vondsten in Veere. Middeleeuwse voorwerpen uit een beerput van huis 'In den Struysgepubliceerd. De redactie werd gevoerd door de provinciaal archeoloog en documentalist; diverse hoofdstukken werden geschreven door de depotmedewerkers. De provinciaal archeoloog was vertegenwoordigd in de redactie van het tijdschrift Zeeland, de assistent en documentalist in die van het blad Nehalennia. Het PDB verzorgde voorts een archeologische rubriek in de Nieuwsbrief van de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland (SRGZ). Ten behoeve van de Open Monumentendag werd een nieuwe depotfolder gemaakt en in eigen beheer vermenigvuldigd. Exposities Aan de volgende exposities en presentaties werd meegewerkt (inrichting en/of bruiklenen): expositie 'Vondsten in Veere' in het voormalige stadhuis van Veere; expositie over Nehalennia in het Zeeuws Museum te Middelburg; bezoekerscentrum Saeftinghe in Emmadorp; expositie luchtfotografie en archeologie op vliegveld Midden-Zeeland; open depot op Open Monumentendag (september); archeologische expositie bij de opening van het gerechtsgebouw te Middelburg; expositie in bejaardentehuis Ter Reede, Vlissingen; expositie verzorgingstehuis te Souburg; V.O.C.-tentoonstelling Zeeuws Museum; expositie provinciehuis Zeeland; expositie in gemeentearchief Middelburg; presentatie in museum de Schotse Huizen te Veere ter gelegenheid van de aanbieding van het boek Vondsten in Veere. Educatie/voorlichting De provinciaal archeoloog begeleidde werkavonden van amateur-archeologen in Schouwen-Duiveland en overlegde regelmatig met het bestuur van de AWN, afdeling Zeeland. Zij hield lezingen en voordrachten voor o.a. de AWN afd. Zeeland en afd. de Nieuwe Maas, vereniging De Motte, VVV Zeeland, Vrienden van de kapel van Hoogelande, bij de opening van de exposities te Veere, Prehistorie (provinciehuis. Middelburg), luchtfotografie (vliegveld Midden-Zeeland) en de Werkgroep Onderwaterarcheologie van de AWN. Voorts werden enkele cursussen verzorgd en waren er diverse interviews voor radio Zeeland en de schrijvende pers. Excursies werden geleid naar o.a. het verdronken land van Kats (inspectie), het verdronken land van Valkenisse, het Verdronken Land van Zuid-Beveland (inspectie Tolsende). Erfgoedtoerisme Medewerking werd verleend aan de voorbereiding van de TRAP-route Middelburg-Veere. De provinciaal archeoloog bracht adviezen uit over de inrichting van een vliedbergterrein te Biggekerke (beschermd monument), het herstel van een vliedberg te Tholen, over de beheersmogelijkheden van het verdronken land van Valkenisse (aan SBB) en over het herstelplan Stenen Beer (gemeente Hulst). Met de Vrienden van de 18

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 20