Karolingische burg vond overleg plaats over de inrichting van het burgterrein te Oost- Souburg. Aan de Stichting Het Zeeuwse Landschap werd tekst geleverd voor een paneel bij de vliedberg te Gapinge. Onderzoek en waarnemingen Proefonderzoek werd gepleegd in Kloetinge (proefsleuf, zie verslag hieronder), het Verdronken Land van Saeftinghe (zie verslag hieronder), Aardenburg-Coensdike en de Stenen Beer (gemeente Hulst). Booronderzoek vond plaats in Nieuwvliet, Pyramide en de duinen bij Oostkapelle. Een bodemlakprofiel werd gemaakt bij Koewacht/Sint Gilles Waes. 1.Archeologisch proefonderzoek naar de ringwalburg van Kloetinge, gemeente Goes Inleiding In Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland onder redactie van R.M. van Heeringen, P.A. Henderikx en A. Mars (1995, p. 69) wordt gesproken over een vermoedelijke ringwalburg op Zuid- Beveland te Kloetinge, gemeente Goes. De interpretatie van het terrein Bijganck, ten noordoosten van het huidige dorp Kloetinge, berust op oude luchtfoto's, toponiemen en oud kaartmateriaal. De burg zou na de aanleg vanwege de lage ligging en de verminderde dreiging van de Vikingen, nooit zijn gebruikt. De plek zou alleen als schapenverzamelplaats zijn benut. De eigenaresse, ambachtsvrouwe mevrouw Van Dijk-'t Velde, gaat het terrein waarop de burg gedeeltelijk zou liggen overdoen aan een stichting. De bestemming van het terrein is natuurgebied. Het is mogelijk dat in het kader van natuurlijk beheer op korte termijn ingrepen in de grond zullen plaatsvinden. Doel: Door middel van proefsleuven de eventuele aanwezigheid van de burg vaststellen, gevolgd door voordracht voor wettelijke bescherming. Vraagstelling: is de burg op deze plaats aanwezig? Zo ja, wat is de omvang van burg, burgwal en gracht? Komen deze overeen met de andere bekende burgen? Hoe ziet de ondergrond eruit? Kunnen redenen worden aangegeven waarom men buiten de burg is gaan wonen? Luchtfoto uit ca. 1950 van de Bijganck, boven is noord Werkzaamheden Op 10 april 1996 werd met een graafmachine eerst een proefsleuf van west naar oost getrokken, parallel aan de weg en op het terrein van de ambachtsvrouwe ten zuiden van het sportveld te Kloetinge. De sleuf werd zo gelegd dat zowel de gracht als de burgwal, indien aanwezig, zouden worden aangesneden. Een tweede sleuf werd aansluitend haaks op de eerste getrokken en liep van noord naar zuid. 19

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 21