Het voorwerp dateert uit de veertiende eeuw; de vermoedelijke herkomst is Aardenburg. Ongeveer vijftig meter van de vindplaats van de scherven en het kannetje verwijderd werd een geknepen handvat van een vuurklok van zwart gesmoord aardewerk gevonden, te dateren in het laatste kwart van de veertiende eeuw (collectie Museum voor Zuid- en Noord-Beveland te Goes, inv.nr. 3237). De vondsten dateren dus alle of vrijwel alle uit de veertiende en - in mindere mate - uit de vijftiende eeuw. Hoewel toevallige factoren als gevolg van een weinig gerichte verzameling van vondsten hier debet aan zullen zijn, blijft dit toch een merkwaardig gegeven. Noot 1 Provinciaal Archeologisch Centrum Zeeland (PACZ). Dossier 48F/6Z; beschrijving en determinatie van het vondstmateriaal hierin door L.J. Abelmann, B. Oele, ir. J.A. Trimpe Burger. Bas Oele werkte ook mee aan het literatuuronderzoek voor dit artikel, waarvoor dank. Literatuur J. Bijlo, Kroniek van Kapelle-Biezelinge en Eversdijk (Middelburg 1923), 165-167. C. Dekker, Zuid-Beveland. De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen (2C dr.,Krabbendijke 1982). M. van Empel en H. Pieters, Zeeland door de eeuwen heen dl. 1 (Middelburg 1935), 108. Encyclopedie van Zeeland dl. II (Middelburg 1982), 182, trefwoord 'Kloosterwezen'. Adrie de Kraker, 'Activiteiten van de Tempeliers in Zeeland, domein en invloed van de Tempelridders nabij Axel enZaamslag, 1200-1584', Zeeland 3(1994)1, 1-8 Jan J.B. Kuipers, 'De Tempel' bij Zaamslag', Nehalennia afl. 96, 1993, 26-29. R. C. H. Römer, Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige graafschappen van Holland en Zeeland dl. I (Leiden 1854), 187. Michael Schoengen, Monasticon Batavum dl. II (Verh. NAW afd. Letterkunde, nieuwe reeks dl. XLV, Amsterdam 1941204. W.E.P. van Ysseldijk, De geschiedenis van Kapel/e (Zd. B.) (Kapelle 1968), 170-171. W.E.P. van Ysseldijk, Oude boerderijen in Zeeland (Nisse 1975). 28

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 30