Sina en Wim Mol, Str eeksier aden in Zeeland. Schouw en-Duiv eland, Tholen en Sint-Philipsland, Noord-Beveland, Walcheren (Goes: De Koperen Tuin, 1998). ISBN 907213883X. Prijs 69,90. 'Slekkepetje', 'tun'oed', 'krentenbellen' of een 'puup'uus'? Dit alles mag voor u geen geheimen meer hebben, na het ter hand nemen van het in groot formaat en full color uitgevoerde Str eeksier aden in Zeeland. Walcherse oorijzers of Noord-Bevelandse 'klokkenbellen'. De Zeeuwse drachten waren zoals bekend geen statisch geheel. Ze kenden een rijke ontwikkeling sinds het begin van de vorige eeuw. Ook de regionale varianten waren talrijk. Al deze aspecten worden systematisch behandeld in Streeksieraden in Zeeland. Behalve bijna vierhonderd detail opnamen in full color zijn daarom ook oude prenten en aquarellen in het boek opge nomen. De kleurige schilderijen en teke ningen tonen de oudst bekende vormen van de Zeeuwse drachten. Het betreft onder andere de rond 1850 gemaakte aquarellen van Valentyn Bing en Jan Braet von Ueberfeldt. Ook beschrijvingen en prenten van E. Maaskamp (1803) en H. Greeven (1828) zijn opgenomen. Zilveren schortenslot, tweedelig Dit nieuwe boek behandelt de Zeeuwse streeksieraden naar eiland en regio, en in relatie tot de verschillende drachten. Het nu verschenen boek is het eerste van twee delen. Dit eerste deel behelst de gebieden als in de subtitel omschreven; het tweede zal Zuid- Beveland en Zeeuws-Vlaanderen behandelen. Streeksieraden in Zeeland werd geschreven door klederdrachtkenner Sina Mol-Kleinepier. Haar echtgenoot Wim Mol maakte de honderden detailopnamen van Zeeuwse sieraden die in het boek zijn afgedrukt. Het boek van Sina en Wim Mol is het eerste standaardwerk over het Zeeuwse streeksieraad sinds meer dan dertig jaar. In 1967 verscheen het inmiddels allang uitverkochte Kostuum en sieraad in Zeeland van J. de Bree. Ook Sina Mol behandelt in haar boek zoals gezegd de sieraden in relatie tot de verschillende Zeeuwse drachten en de verschillende stijlperioden. Nieuw is, dat zij de ontwikkeling van vorm en functie van elk stuk streeksieraad minutieus behandelt, of het nu gaat om Thoolse rouwsieraden. I I Cantillespelden Aan de hand van al dit illustratiemateriaal doorwandelt Sina Mol de historie van de Zeeuwse drachten en streeksieraden. Ook tonen vele in het boek opgenomen foto's en portretten uit de vorige en deze eeuw de ontwikkeling van dracht en sieraad. De meest recente periode van de drachten en de bijbehorende sieraden komen in woord en beeld eveneens breed aan bod. Dit schitterend uitgevoerde boek voorziet, kortom, in een leemte. Het enige minpunt is de veelal wat geringe historische en cultuurhistorische onderbouwing van de buitengewoon rijke kennis die de auteur bezit van de Zeeuwse streeksieraden. Jan Kuipers 32

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 34