MEDEDELINGEN VAN DE WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE Landbouw in Zeeland: 12e Historische Studiedag De jaarlijkse Historische Studiedag van de Werkgroep Historie en Archeologie, de twaalfde in rij, zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 28 november en behandelt de ontwikkeling van de landbouw in Zeeland. Aanleiding voor de studiedag is het gereedkomen van het onderzoek en de daaruit voortkomende publicatie van dr. P.R. Priester over de Zeeuwse landbouw tussen 1600 en 1910. Vandaar dat de werkgroep de studiedag dit jaar organiseert in samenwerking met de opdrachtgever van deze studie, de Stichting Historisch Onderzoek Zeeland. De studiedag bestaat uit een aantal lezingen waarin de geschiedenis van de Zeeuwse landbouw vanuit verschillende invalshoeken zal worden belicht. De heer Priester zal zelf de openingslezing voor zijn rekening nemen, waarna prof. dr. E. Thoen en dr. J. Bieleman de Zeeuwse landbouw vanuit Vlaams en Nederlands perspectief zullen belichten. Afgewisseld door een film volgen daarna lezingen van mr. drs. P.J. van Cruyningen over de export van graan vanuit westelijk Zeeuws-Vlaanderen en van dr. J.R. Zwemer 33

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 35