DRIE JAER STAE Jan Zwemer 't Was op de Bresjese bööt da'k mee z'n an de praot kwam. Een man mee een bitje een overkants accent, mè toch nie 'êêlemaele. Een angenaem méns, dat was duudelijk. Een heer, in de beste zin van 't woord. Over koetjes en kalijes 'aodde me 't, di an de reling, over de bóóten en de WOV - ie was t'r ook a nie vö, natuurlijk - en over spraekgebruuk en dialecten. Da'k van Walcher kwam, aod 'n wè g'oore, zeide de man, en gliek d'r achter an: 'Mien vaoder eid in den 'oek gestaon.' En ie keek mee een ernstig gezicht in 't waeter naest de bööt. 'O ja', 'k zeide, 'dat wil ik wè gloove. Vroeger moch je as kind nie te vee van je neuze maeke, dan zwaoide 'r wat...' De man trok een wenkbrauwe nè den 'emel. 'Hu huh. Mao wat ek zegge: m'n vaoder ei drie jaor in den 'oek gestaon.' En ie keek mee een glunder gezicht over de Schelde. Drie jaer M'n mond zakte open. Dat waere nog is maatregels. Dat moch wè lank gelee weze. De man knikte. 'Ja. Dao 'ouw je toch wat an over ee, op die leeftied.' Dat wou ik wè gloove: drie jaer in den 'oek stae. Zelf 'ebbe 'k 't nooit verder gebrocht as een 'alf uure in den 'oek van de klasse. Mè 'k begreep eigenlijk nie of de man noe z'n eige of z'n vaoder bedoelde mee degene die as t'r wat an over g'ouwen ao. Dus ik probeerde wat meer los te kriegen: 'Go, in den 'oek...' 'Ja.' De man leeken 't onderwerp op pries te stellen. Noe zou ik vast meer'oore. En ja'oor. 'Ons waere gereformeerd. En dan ao je natuurlijk hervormde, een 'andievol katholieke en de gereformêêrde gemêênte. Mèr ons waere gereformeerd.' Zie je wè. 't Product van een strengen opvoeding. De Kuyperianen, die waere noga straf vroeger, da wist ik. Mè drie jaer iemand in den 'oek zette Da kon toch nie. Ik zag zö'n ventje a vö me, in een ouwerwets schoollokaal. Toch nie drie jaeren achter mekaore - of gewoon eiken dag as 't schööle was wi overnieuw Ik snapte d'r niks van. Wier ik soms vö de zot g'ouwe Toch keek de man uuterst serieus. Dus ik vraege.- 'Ao je vaoder dan toch te eten, as 'n drie jaer in den 'oek stoeng 'O ja, dat was in orde, 'oor. Dao wier goed vö gezurgd.' De bööt was an. Me waere in Bresjes en de man vroog waer as ik nè toe moch. 'Nè Nieuwvliet', zeide 'k. 'O, da's d' aore kant op', zeide de man en ie stak z'n'and uut. 'Toet ziens dan mao. 'k Gaon ik nog is kieke op den 'Oek, wan 'k bin d'r sinds m'n zevende jaer a nie mêê geweest, 'k Weet nie ins at de pasterie d'r nog staot.' Ik lachte as vuuf boeren mee piene in ulder kiezen. Noe begreep ik 'et. De man z'n vaoder ao drie jaer in den 'Oek gestae. Den 'Oek, da durp tussen Terneuzen en Biervliet. Daer ao z'n vaoder gestae. As domenie. Jan Zwemer, gefïeleseteerd mee je kennis van de provincie. 40

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 42