MEDEDELINGEN VAN DE ZEEUWSCHE VEREENIGING VOOR DIALECTONDERZOEK Presentatie nieuw boekje Bei Cok Op maandagmorgen 27 juli was het feest in het gemeentehuis van Reimerswaal te Kruiningen. Bei Cok mocht het eerste exemplaar van zijn vierde boekje aanbieden aan burgemeester Verbree van Reimerswaal. Het boekje is getiteld D 'n tied vergoeng en bevat naast een aantal verhaaltjes ook gedichten in dialect. Daardoor is het niet alleen een lees-, maar ook een luisterboekje geworden. De omvang is 120 bladzijden en het werkje is in de boekhandel te verkrijgen voor de prijs van ƒ15,90. De Vereeniging feliciteert de heer Cok hartelijk met dit nieuwe werk, dat we van harte bij de leden aanbevelen. Ter illustratie geven we een aantal zei- spreuken door. ZEISPREUKEN "k Zie d'r gin bêên in" zei de vrouwe, en ze roerde nog is de de snert. "Kwa, ik za ni ruus motten", zei dc uusjcsslckkc bie z'n eigen. "A 'k eweten aa, wat a 'k vergeten aa", zei de leurder," dan a "k et wc mee-enomcn". "'t Is 't ende van "t liedje" zei de voorzanger, toen allen schor wier. "Beter over as te vee", zei de kassier, atten de centen eteld aa. "t Was toch a een dóód kindje mie een lammen and", zei de kóópman toen atten feliet egaên was. "Ik vin a T trokt", zei de man, atten z'n buurvrouwe zag zunnen. "Ei je veröógege?", vroeg de verpleegster an 't manne tje mie een bultje. "Dat spreekt", zei d'n doomnie, en ie a een puut in z'n keele. "'t Kom van d'n schuuftenduum" zei de kassier, toen atten een bleine an z'n duum aa. 41

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 43