5. D'r stong 'onderdelve op z'n boteram: Niet bevestigd. Anders: ie smaer zó zunig, da de krumels tegen de zolder vliege (Ha); de kramels vloge over de taefel (Ovm). 6,Op (en niet met) een lege maege, maoge ka je nie werke(n): Algemeen bevestigd', behalve in ZVO-zd. 7. 'k E(n) nooit nog (en niet: nog nooit) zövee 'o(e)nger geleeje(n): ZB (Bsl; Ha; Hrh); NB (Ks); T (Ovm; Po; Svn); SchD (Hsd); LvA (Ax); ZVO-zd (Cg). 8. Daor, daer 'angt de kribbe 'ööge: ZB (Bsl; Ha: ook de renneHrh: de ruuve; Ktg); NB (Ks); T (Ovm; Scherp: ook de ruuve; Svn); Phi; ZVW (Gde); LvH (Hek). 9.De zaek, zaok begaoie(n): gegeven door Hrh; Ks; Po; Ax. Anders: verneuke, versodemietere, beduvele worden diverse malen genoemd. Hek kent wel de uitdrukking die 'èt nogal begaoid. lO.On'eus komt vö, voo de beu(r)s: gegeven door Ks; Svn; Ax. Po geeft de prachtige uitdrukking in oneus bedreve, gae slecht deur 't leve. Svn: ondeus doeë, duur nie lank. 11. Kuutje-pomp knikkere: gegeven door Ks; Bwh. Anders: oneus spele (Dob),y'e mag nie biestuke (Hrh: te ver voorover vallen bij het werpen naar de kuute); onuus doeë (Scherp); onnusje doeë (Phi); poeten (Ax). 12.'k Ao ('ad) gister m'n zuster gelogeerd (en niet: te logeren): W (Dob; Osb); ZB (Ha; Hrh); NB (Ks); T (Ovm; Svn); Phi; ZVW (Gde); LvA (Ax). 13. De ladder gaet op (of tegen) het dek: met op: gegeven door Bsl; Ha. Met tegen; gegeven door Hrh. Anders: de kaorte gaet an 't 'ekken (Dob). Aantekening: de ladder gaet op 't dek heeft volgens Ha te maken met een boerenkoopdag (vaak nadat iemand al dan niet gedwongen uutgeboerd is) te maken, daar de roeper dan op een ladder stond. DEEL 2: VOORBEELDZINNEN Eindelijk hebben we dan een flinke hoeveelheid voorbeeldzinnen voor het Supplement binnen. De publicatie daarvan gebeurt natuurlijk pas in het Supplement, maar hieronder alvast een voorproefje. Dat voorproefje mag als voorbeeld dienen voor wat we zoeken als we nog eens om voorbeeldzinnen vragen. Overigens zouden mensen, die graag zien dat hun dialect goed vertegenwoordigd is in dat Supplement, er alleen al om die reden goed aan doen de vragenlijsten voortaan in te vullen. Want als we uit een bepaalde dorp nooit lijsten binnenkrijgen, dan kunt u dat dorp onmogelijk in het Supplement verwachten! achteraf, -of weune(n): Siemen weun mè achteraf, mè de man eit 'r gêên weet van, gloove 'k. Ie is nooit anders gewend geweest (Okp). Daor op 't ènde van de zêêwegt weun je ongeraokt achteraf, 't is dao afgeplakt mee kranten (Gde). achteran (-naor) doen: Die vromensen doen mekaor ammel achternaor (Hek). De buren van 'ier rechtover en uk die van ginterachter, die doen makkaor ault achternaor; a d'n ienen van de week 'n piekrstruik (Hulst) in zennen 'of zet, staon er de naoste week bij d'n anderen twee gruutere in (Cg). 46

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 48