42. Spittig, spietig: nijdig, gegeven door Po. 45. Wonder: benieuwd zijn naar iets; gegeven door Osb; Hrh; Phi; Gde. Osb kent de zegswijze voor (heel Zuid-Walcheren: wonder wat a di van terecht komt, wonder of 'n an mien gedocht eit, wonder van wien a die fiets feitelijk is, etc. Hrh geeft als oud: 'k geef een wonder (enz.). Scherp geeft als verouderd: 't gee m 'n 'n wonder. NAEJAER Grauw onder de grieze naejaerslucht leit aarm in leeg het land, daer is alléén wat stil gerucht van veugels an de rand van een sloat mit dorrend riet In midden in die êênzaemheid, waer op een aerpelpit*, as toonbééld van verlaetenheid een zwarte kroaie zit, daer staet een êênzaem mens. D.K. Soldaat-Poortvliet ♦bergje van grond waaronder de aardappels bewaard werden. 48

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 50