VERANTWOORDING VAN DE ILLUSTRATIES Omslag, pag. 6, 7, 14, 20, 26. 27: B. Oele Pag IZeeuws Documentatiecentrum Pag. 9: Gem. Archiefdienst Delft; foto B, DC Archief Etienne Pag. 13: Gem. Archief Middelburg Pag. 16: Foto Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, F.F. Hoedeman Pag. 21: Stichting Zeeuws Landschap, foto Chiel Jacobusse Pag. 24: Foto J.J.B. Kuipers Pag. 27: Foto Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Pag. 32: Foto Wim Mol Pag, 33: Foto Willem Mieras Nehalermia is in de eerste plaats een blad vóór en dóór de leden van de Werkgroep Historie en Archeologie en de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek. Het tijdschrift richt zich echter ook op andere geïnteresseerden in de Zeeuwsche archeologie, geschiedenis, dialectologie en volkskunde. Kopij van zowel leden als niet-leden wordt door de redactie graag tegemoet gezien. De inhoud van ons blad hangt van u af! Stuur ons dus uw bijdragen toe. Voor de indiening van de definitieve kopij zijn de Richtlijnen voor auteurs' te verkrijgen op het redactie-adres: Provinciaal Archeologisch Centrum Zeeland, Balans 17. 4.331 BL Middelburg t.a.v. J.J.B. Kuipers, tel. 0118-623732. SAMENSTELLING BESTUREN PER 1 JANUARI 1997 Werkgroep Historie en Archeologie dr. J.H. Kluiver voorzitter vice-voorzitter secretaris penningmeester drs. F. van der Doe dhr. J.H.F. Schwartz dhr. J.P.B. Zuurdeeg dhr. P.J. Triou lid lid lid mw. drs. C.N. Polderman ir. A.J. Beenhakker Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek drs. ing. C.M. Martens dr. J.H. Kluiver dhr. R. Willemsen dhr. J.L. Murre dhr. W.A. Boogaard dhr. P. Heerschap mw. M.A. Nieuwenhuize-Kleppe dhr. J. de Klerk dhr. J. van Sluis Mw. L.T. Meulenberg -Flipse lid lid lid lid lid lid voorzitter vice-voorzitter secretaris penningmeester

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 51