Het Koningin Emma-monument te Baarn tussen beeld en architectuur was volgens de jury bij Dupuis' ontwerp niet voldoende tot uitdrukking gekomen. Er waren er meer die bezwaren hadden tegen de voorkeur van het Comité. De reacties bleven niet uit. Toen bekend werd wie de uitvoering van het monument zou krijgen gingen er zelfs stemmen op om in plaats daarvan het 'Oranje Nassauoord', het groots opgezette sanatorium voor longlijders te Renkum, een steun en uitbreiding te geven als nagedachtenis aan de gestorven vorstin. Zij betwijfelden namelijk of Dupuis een mooi en waardig herinneringsteken zou maken, gezien het feit dat de monumenten van soortgelijke aard die hij op zijn conto had staan, weinig tot de verbeelding spraken. Toch heeft Dupuis zijn ontwerp mogen realiseren. beoordeling vond plaats op 25 maart 1935. De jury, waarin o.m. Bronner en Mendes da Costa zaten, kende de eerste prijs toe aan L. Zijl. Het Comité, dat de laatste stem in het kapittel had, koos evenwel uiteindelijk voor de uitvoering van het niet bekroonde ontwerp van Toon Dupuis. De Comités die in die tijd opdrachten voor losstaande standbeelden te vergeven hadden, prefereerden beeldhouwers van een meer traditionele signatuur. De gang van zaken bij deze wedstrijd in 's-Gravenhage 1934- 1935 is hiervoor tekenend.3 Dupuis' grote naam was voor een niet gering deel toe te schrijven aan een zeer exacte weergave van de uiterlijke gelijkenis - vooral in zijn portretbustes. Uit een passage blijkt, dat de particulier secretaris van de Koningin had geïnformeerd of de opvattingen van de leden van de jury niet te modern waren, waarop de voorzitter van het Comité de aantekening maakte 'geen modern beeld.4 De eenheid Amsterdam De prijsvraag heeft ook elders vruchten afgeworpen. L. Zijl te Bussum kon zijn voor 's-Gravenhage ingezonden ontwerp uitvoeren voor plaatsing in Amsterdam, waar het in 1938 werd onthuld.5 Vervolgens heeft de wedstrijd ook nog zijn nut afgeworpen voor Zeeland. Opdracht 'Zeeuws' gedenkteken In februari 1935 nam de zeventig jaar oude Vereniging 'Uit het Volk - voor het Volk' te Middelburg, die bij belangrijke gebeurtenissen in ons Vorstenhuis tot nog toe steeds het voortouw had genomen, het initiatief tot de oprichting van een monument voor Koningin Emma.6 Koningin Wilhelmina stemde in met het denkbeeld, mits de nodige gelden uit eigen beweging en liefst door kleine giften bijeengebracht zouden worden. Om geld bijeen te brengen verkocht men speldjes, met de beeltenis van wijlen de koningin-moeder en als randschrift aan de onderzijde 'Zeeuws monument', geleverd door N.V. Emaillefabriek Stol te Culemborg.7 Ze waren ver voor de sluitdatum van de actie verkocht. Uit alle 106 Zeeuwse gemeenten kwamen 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 9