een onderzoek van deze zaak gelast. Goesche Courant, dinsdag 11 October 1888 (naar aanleiding van een bericht in de Asser CourantcStreuk wilde met zijn zoontje, dat niet goed in orde was, naar het armenhuis te Meppel. Onderweg moeten ze bij een landbouwer tweemaal hebben aangeklopt om onderkomen, wat hun niet gegeven werd. Zij schijnen daarop van vermoeienis en koude te zijn neergevallen. Iemand, die daar voorbij kwam, heeft het zoontje dood gevonden, de vader leefde nog. Ook toen nog moet hun onderkomen zijn geweigerd. De officier van justitie is, volgens den berichtgever der Asser Ct., met de feiten in kennis gesteld. 22. Van Otterloo 1990, 34. Goesche Courant, donderdag 1 maart 1888: KolijnsplaatDe vorige week werden vele armen dezer gemeente verblijd. Eerst ontvingen ruim 60 gezinnen van een ruimschoots brood, terwijl de bewoners der armhuisjes door hem op krentenbrood en bolussen onthaald werden; later kregen een ingezetene, die zijn 60e jaardag vierde, vijftiental der armste gezinnen van een ander ingezetene brood, spek en steenkolen. En niet ten onpas kwamen die giften, want met dezen strengen winter wordt er hier veel armoede geleden. 24. Goesche Courant, donderdag 21 juni 1888. Bericht over de gunning van een aanbesteding van het Burgerlijk Armbestuur. 25. Goesche Courant, donderdag 22 maart 1888: KrabbendijkeVerliet de vorige week, zonder van vriend of maag afscheid te nemen, een vader van een talrijk huisgezin deze woonplaats om een beter verblijf te vinden, thans maken drie huisgezinnen van te zamen 18 personen zich gereed om in A merika te zoeken wat hier te vergeefs te vinden is, namelijk werk en brood. Het is te hopen dat ze goed mogen slagen. 12

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 14