Openluchtspel Middelburgs Overgang (1924) op de Markt te Middelburg. Boutens is gezeten tussen de medespelenden. om het exemplaar van Boutens zelf voordat hij het op zijn beurt weer aan zijn vriend Comelis van Duyvenbode gaf. Maar we hebben al gezien hoe Van Duyvenbode handelde en ook Baron Van Herzeele, een van Boutens uitverkoren vertrouwelingen, laat zich niet zo positief over hem uit. Hij zou allerlei kostbare boeken uit de erfenis ontvreemd hebbfen, wat overeenkomt met de herinneringen van mevrouw Adriaanse, waaronder een Naenia, een van de zeldzaamste boeken uit de moderne Nederlandse letterkunde. Want hij schrijft: 'en de mooiste boeken van Boutens door die Duivel van Duyvenbode aan Stols verkocht, voor?? Ik heb de catalogus van Stols gezien, compleet, zelfs met zijn exemplaar van Naenia waar er 12 van bestaan en dat hij alleen toekende aan door hem zelf uitverkoren menschen Hier komt dus de uitgever Stols om de hoek kijken die samen met de al eerder genoemde 's-Gravesande verantwoordelijk was voor de bibliografie van Boutens in het zevende deel van de uitgave van zijn Verzameld Werk. Vragen te over dus voor een literaire Sherlock Holmes om al deze knopen te ontwarren en een reconstructie te maken van welke boeken Boutens zoal in zijn boekerij had staan. Marco Goud gaat daar in zijn bijdrage aan het boek bij de expositie nog nader op in. 'Geen vogel kan van louter fluiten leven,zo luidt de eerste regel van de plaquettespreuk voor de BUMA (het bureau voor Muziek- Auteursrechten) die Boutens in 1938 heeft geschreven. Daaruit blijkt zijn verantwoordelijkheidsgevoel voor de maatschappelijke positie van andere kunstenaars. Hij was bekwaam in het organiseren van financiële steun, niet alleen voor hemzelf, maar ook voor anderen. Een prachtige anekdote is de volgende die hier in Middelburg begon: 'In 1924 wordt in Middelburg op de Markt Boutens openluchtspel Middelburg's Overgang 20

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 22