eenmaal weer op de been was, heeft de baker gezegd: 'Juffvrouw, gij zijt met al dat leven en die beweging wel door het oog van een naald gekropen, want van de 100 zouden er wel 99 op het kerkhof liggen.De baker en de dienstmeid hadden het vermoeden dat Anthony opzettelijk zoveel rumoer had veroorzaakt, in de hoop dat zijn vrouw dit niet zou overleven. Na de bevalling bleef hij zijn vrouw plagen en op haar ouders schelden en hij riep voortdurend: 'Als dat hier en daar niet betert, zal ik de boe! door mekaar slaan.Als Jacomina klaagde over pijn in haar borst of hevige hoofdpijn had en zijn hulp inriep kreeg ze steevast te horen. 'Het beste middel is wachten tot het overgaat.Zijn vrouw, kind, baker en dienstbode schold hij uit voor 'bucht Helaas is Jeannette Jacqueline, zoals hun dochtertje heette, in juli van datzelfde jaar overleden. Niet mooi, toch lekker Op 5 december 1864 gebeurde er iets dat Anthony de Puyt voor de eerste maal met de rechter in aanraking bracht. Dr. J. C. de Man schrijft hierover dat er op een avond in een herberg in IJzendijke iets onbehoorlijks voorviel. In het archief van de Arrondissements rechtbank te Middelburg vinden we, dat Anthony op 2 februari 1865 voor de rechter moest verschijnen wegens openbare schennis der eerbaarheid. We lezen, dat hij op 5 december 1864 om half drie 's middags op de achterplaats van de herberg Charles Louis Pyffroen, die vanaf de openbare weg te zien was, zijn broek had losgeknoopt en aan twee vrouwelijke gasten 'zijne schaamdelen heeft vertoond', waarna hij gevraagd heeft: 'Willen jullie hem nog eens zien? Hij is niet mooi, maar toch lekker. Nadat het tweetal enigszins van de schrik bekomen was, deden ze aangifte bij de marechaussee, waarna brigadier commandant Hendrik Hulmer proces verbaal heeft opgemaakt. De rechter veroordeelde De Puyt tot een gevangenisstraf van drie maanden en een geldboete van 8 gulden. Van huis Op 23 april 1865 hield Jacomina het niet meer uit. Dagenlang was ze nu alleen thuis en Anthony kwam maar niet opdagen. Het huishoudgeld was op en ze was opnieuw in verwachting. Ten einde raad besloot ze om bij haar ouders in huis te trekken, waar op 28 augustus hun zoon Lambert Anthony werd geboren. Kort hierna heeft Anthony al zijn meubels verkocht en toen men hem op 22 september 1865 kwam ophalen om hem over te brengen naar de Strafgevangenis in Middelburg, was zijn huis een grote zwijnenstal. Scheiding van tafel en bed Het voorval in Aardenburg was de druppel die de emmer deed overlopen en nadat De Puyt zijn straf hiervoor had uitgezeten, stapte Jacomina naar de rechter om scheiding van tafel en bed aan te vragen. Op de terechtzitting bleek tevens, dat Anthony in de zomer van het jaar 1865 ontboden was geweest aan het ziekbed van de vrouw van Pieter Okkenmulder in IJzendijke, waar hij zich zo onbehoorlijk had gedragen, dat deze onmiddellijk na zijn vertrek naar een buurvrouw was gegaan om verhaal te doen. Tijdens de kermis in Biervliet had hij de vrouw van J. Schrijver uit Biervliet beetgepakt, waar deze niet van gediend was en toen ze zich verweerde, bezeerde ze haar arm. Tegen de dienstmeid had hij eens gezegd: 'Als gij mij diendet voor 't eene, dan zou je het ook moeten doen voor alles. Zijn drankmisbruik, de verwaarlozing en mishandeling van zijn vrouw en het gebeuren op de achterplaats van de herberg in Aardenburg gaven de rechter van de Arrondissementsrechtbank in Middelburg voldoende redenen om op 27 juni 1866 de scheiding van tafel en bed tussen Anthony de Puyt en zijn vrouw Jacomina Ladenberg uit te spreken. De rechter bepaalde tevens dat 26

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 28