Anthony wekelijks bij vooruitbetaling twee gulden vijftig alimentatie moest betalen. Een zwervend bestaan Anthony leed vanaf nu een zwervend bestaan. Dan was hij hier te vinden, dan weer daar en nadat de geneeskundige wet veranderd was en hij ook buiten de provincie zijn praktijk mocht uitoefenen, treffen we hem zelfs een enkele keer in Noord-Brabant aan. In Middelburg oefende hij zijn praktijk nogal eens uit in de herberg op de hoek van de Varkensmarkt en de Gortstraat, waar vooral Zuid-Bevelandse landlieden hem bezochten. Op straat werd hij regelmatig achtervolgd door straatjongens alsof hij een wonderdoener was en in de gelagkamers solde men met hem. In 1874 woonde hij in Vlissingen, waar hij het kennelijk met de politie aan de stok kreeg, want toen hij op 13 juni van dat jaar met de provinciale stoomboot van Breskens naar Vlissingen overging, klaagde hij zijn nood tegen de medepassagiers: 'Die politie te Vlissingen is een mooye boel, een van die agenten heeft mij een mooye stok ontstolen, die politie is een lorreboel en als de commissaris me moet hebben en hij komt zelf dan zal ik hem van de trappen donderen met zijn inspecteur en gevolg.Dit ging te ver, er werd proces-verbaal opgemaakt en op 13 augustus 1874 werd hij door de Arrondissementsrechtbank in Middelburg wegens 'beledigende uitdrukkingen ten aanzien van een openbare autoriteit en wegens belediging door dreigementen jegens een magistraatspersoonveroordeeld tot een maand eenzame opsluiting in de strafgevangenis van Goes. Een brief Dat de Puyt zijn werk serieus kon nemen blijkt wel uit de volgende brief, die hij op 9 juli 1874 aan het gemeentebestuur van Vlissingen zond: 'Niet daarin ligt de waarde der geneeskunde dat zij verborgen kwalen en lastige gebreken tracht te herstellen. Zij heeft eene hoogere roeping. Ziekte te voorkomen is beter dan te moeten herstellen DE PUYT geneesheer E. A. Heeren! Gelet op bovenstaand motto; gezien circulaire meditie politie, hoofdstuk hygienne geeft der gemeenteraad van Vlissingen in overweging te voorzien in de behoefte aan goed drinkwater en besproeijing van de straten met water. Waarvan afschrift aan de Inspecteur van geneeskundige dienst in Zeeland. Met verzoek en bevel tot uitvoering. Vlissingen 9. 7. 74. DE PUIYT geneesheer. De gemeenteraad, die deze brief in zijn vergadering van vrijdag 17 juli behandelde, nam de raadgeving voor kennisgeving aan, omdat men reeds in de behoefte van drinkwater had voorzien. Mishandeling Vier jaar later, De Puyt was toen inmiddels 45 jaar oud, kwam hij weer met justitie in aanraking. Op zeven november 1878 had hij in de wachtkamer derde klasse van het stationsgebouw in Middelburg een politieagent die daar surveilleerde, een stomp op de borst gegeven. Op 14 januari 1879 werd hij door de Arrondissementsrechtbank in Middelburg veroordeeld tot 15 dagen gevangenisstraf, die hij van twee tot zeventien februari 1879 uitgezeten heeft in de strafgevangenis te Middelburg. Laster en diploma zoek Hierna brak er voorlopig weer een rustige periode aan en het duurde tot 1883 voor Anthony weer voor een tweetal zaken op het matje moest komen. In de eerste plaats had hij op 27 juli 1882 in Goes tegen een koopman gezegd: 'Ja, smerige jood, je bent 27

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 29