een dief, je hebt mijn hemd gestolenen in de tweede plaats moest hij zich verantwoorden voor het feit, dat hij in de periode van half augustus tot half oktober 1882 in Goes zijn praktijk had uitgeoefend, zonder aan de burgemeester van die stad een bewijs van bevoegdheid te tonen, zoals de wet dat voorschreef De Puyt, die tijdens het proces nogal opgewonden was, vertelde tegen de rechter, dat hij zijn diploma verloren had en dat hij van het Geneeskundig Staatstoezicht in Zeeland een verklaring had ontvangen, waarin stond dat hij bevoegd was de genees- en heelkunde uit te oefenen. De Geneeskundig Inspecteur in NoordBrabant, waar hij zijn domicilie op dat moment had, weigerde deze verklaring te ondertekenen, zodat hij ze niet kon overleggen. Op de rechtszitting bleek, dat De Puyt in de genoemde periode zijn praktijk in Goes uitoefende in het huis van de familie Schippers, waar hij ook bleef overnachten, hoewel mevrouw Schippers beweerde, dat er geen bed in het kamertje stond. Aan beide feiten werd de Puyt op 3 maart 1883 schuldig verklaard en hij kreeg tweemaal een geldboete van tien gulden, die hij binnen twee maanden moest voldoen, anders zou zijn straf omgezet worden in twee keer drie dagen gevangenisstraf. Omdat hij niet betaalde heeft hij zes dagen doorgebracht in de gevangenis. Echtscheiding Intussen was de verhouding met zijn vrouw zo verslechterd, dat zij echtscheiding aanvroeg. Op 13 juni 1883 heeft de Arrondissementsrechtbank te Middelburg hun huwelijk officieel ontbonden. Als reden voor de echtscheiding gaf zij de grove belediging op, die zij ondervonden had door zijn daad op 5 december 1864 en verklaarde tevens, dat zijn levenswijze van dien aard was, d 't het wenselijk was om de band definitief te breken. Bovendien zou hij volgens haar meer dan eens met een andere vrouw, onder andere in het jaar 1877 in Middelburg, ontucht hebben gepleegd en derhalve overspel hebben begaan. Naar een werkinrichting In 1883 werden Anthony's veroordelingen wegens drankmisbruik schering en inslag, totdat hij op 8 december 1883 door de Middelburgse rechtbank werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien dagen met na afloop vier maanden werkstraf in de Rijkswerkinrichting de Ommerschans in Ommen. Tevens dreigde de rechter, dat hij bij herhaling voor de tijd van een halljaar naar de Ommerschans gestuurd zou worden, wat dan ook prompt gebeurde en wel na zijn berechting op 24 juni 1884. Ook nu weer dreigde de rechter met een jaar lang werkstraf bij herhaling en jawel, op 2 oktober 1885 werd De Puyt door de Op 6 juli 1885 werd Anthony in de Meelstraat in Zierikzee wegens dronkenschap geverbaliseerd. 28

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 30