'Ja, die De Puut. Kijk, als ik ooit ziek word en de collega 's hebben me opgegeven, dan moeten jullie toch De Puut nog eens laten halen!Het is niet te pas hoeven komen, omdat dr. De Man De Puut nog vele jaren heeft overleefd. Noot 1 In de overlijdensakte staat dat Anthony de Puyt is overleden op 14 april 1892, 's morgens om vijf uur. Literatuur L.Bootsgezel, 'Dokter De Puut', PZC 23 februari 1949. Dagblad De Zeeuw, 16 april 1892 A.H. van der Feen, 'Zonderlinge figuren in het Middelburgse straatleven', PZC 12 februari 1949. A.A. Fokker, Levensberichten van Zeeuwsche medici (Middelburg 1901). Willem Geldof, Volksverhalen uit Zeeland en de Zuidhollandse eilanden (Utrecht 1979). J.C. de Man, De geneeskundige school te Middelburg (Middelburg 1902-1904). J.H. Midavaine, 'Hoe dokter de Punt een boerenknecht genas', De Wete, oktober 1993. De Middelburgsche Courant, 4 februari 1865, 20 juli 1874, 15 januari 1879, 5 maart 1883, 28 juni 1883, 24 juni 1884, 18 mei 1891, 16 april 1892. Greta van Rijn, 'Een herinnering aan dokter de Puyt', Dagblad De Zeeuw, 30 en 31 augustus 1926. Dr. J. Schouten, 'Reaktie op het verhaal over dokter De Puut', De Wete, januari 1994. De Zierikzeesche Nieuwsbode, 3 oktober 1885. Bronnen Rijksarchief in Zeeland (RAZ). Archieven Strafinrichtingen Zeeland. RAZ. Archief Arrondissementsrechtbank Middelburg, nr. 176 - 2 februari 1865, nr.409 - 27 juni 1866. nr. 185 - 13 augustus 1874, nr. 189 - 14 januari 1879, nr. 193 - 3 maart 1883 en 26 mei 1883, nr 419 - 13 juni 1883. nr. 194 - 8 december 1883. nr. 195 - 24 juni 1884. RAZ. Archief Kantongerecht Terneuzen, nr. 30 15 april 1889 en 9 augustus 1889. RAZ. Archief Arrondissementsrechtbank Zierikzee, nr. 168-2 oktober 1885.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 34