U weet nog, dat in de zomer van 1998 in de regionale krant een vragenlijst stond. Allerlei spreuken en gezegden werden gevraagd en centraal stonden daarin de dieren. We kijken met belangstelling naar de presentatie van de resultaten. Een zilveren dialectspreekster Afgelopen Koninginnedag ontving mw. C. C. Stoutjesdijk-Engelvaart uit Tholen de medaille behorend bij de benoeming tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij ontving deze waardering onder andere voor haar inspanningen op het dialectterrein. Vanaf 1985 is ze nauw betrokken bij Zeeuwse programma's in klederdracht en dialect op Tholen. Daarom feliciteert onze Vereeniging mw. Stoutjesdijk van harte met deze benoeming. Flux De heer Verwijs (Goeree-Overflakkee) reageerde op het woordje flux, dat in een vorige vragenlijst ter sprake kwam. Hij schrijft ons: Flux is een woord, dat tijdelijk in gebruik is geweest in heel Nederland. We hebben er aan overgehouden: Fluks: een besteldienst in Rotterdam en Flux, een soldeermiddel voor goud-zilver en koper. Hij adviseert dan ook het woord fliix niet in het Supplement op te nemen. Project Zeeuwsch-Vlaanderen. De RND-kaarten zijn genoegzaam bekend bij onze leden. Na de oorlog zijn er in bijna alle plaatsen woorden opgevraagd en de antwoorden zijn op een kaart van Zeeland en Goeree-Overflakkee gezet. Dat is ook met eenvoudige zinnetjes gebeurd. Juist, op de Dialectdag sprak dr. Simon Reeker over die kaarten. Die kaarten zijn eigenlijk niet echt goed gebruikt in Zeeland. Toch bevatten ze een schat aan informatie. Bij het Woordenboek van de Vlaamse Dialekten is men nu bezig om enkele kaarten op computer te zetten. Met geluid erbij: dus een gesproken kaart. Daarvoor is onder andere de kaart van dikkopje gebruikt. Deze kaarten lijken dus op de RND-kaarten van vroeger. In oktober zijn in Biervliet geluidsopnames gemaakt voor onder andere de kaarten dikkopje en schommel. Voor West Zeeuwsch- Vlaanderen sprak Rinus Willemsen de woorden in, Jan de Klerk uit Axel voor zijn streek, Ed Steijn werkte mee voor het Land van Hulst en René Martinet voor de grenskant van Oost Zeeuwsch-Vlaanderen. We wachten met spanning de resultaten af. Op donderdag 29 oktober j. 1waren dr. Hugo Ryckeboer en drs. Véronique de Tier naar Zeeuwsch-Vlaanderen gereisd om lezingen te geven voor de heemkundige kringen van West Zeeuwsch-Vlaanderen en Terneuzen. De heer Ryckeboer ontmoette in de Oostburgse Hoekzak een aandachtig publiek, dat de interessante uiteenzetting met grote interesse volgde. Ook Véronique had niet over belangstelling te klagen. Naar wij vernamen waren het twee zeer geslaagde avonden. Op zaterdagmiddag 19 september kwamen de medewerkers van het Vlaamse Woordenboek in Terneuzen bij elkaar. Dr. Jacques van Keymeulen, net teruggekeerd uit Zuid-Afrika, gaf een toelichting op diverse dialectkaarten, evenals drs. Véronique de Tier en drs. Roxane VandenBerghe, die zich intensief bezig houdt met de zeevisserij. Als ontspannning bracht de groep een bezoek aan het plaatselijk schoolmuseum en hier kwamen we heel veel herkenbare plaatjes en boeken tegen. De bijeenkomst werd met een informeel samenzijn besloten. Afgesproken werd, dat we jaarlijks de derde zaterdag van september zullen samenkomen om over de stand van zaken te praten. Rinus Willemsen 50

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 52