praet uut 'n leeg 'óöd. Ier, Ovm., da's gezwam Kn., da's klesse om niks Tin. en da's zottepraot Ax. 30.da's nae de Fransen dat is naar de Filistijnen W. (Vre.); Z.B. (Bsl.; Gs.; Ha.; Ktg.; Niss.; Ovz.);T. Po.; Scher.; Svn.; Ovm.); Sch.-D. (Bns.; Drs.). Als varianten melden we: nae de Barrebiesjes: Kod.; Ktg. en nae z 'n gróötje: Osb., nae de sodemieter Bsl.; nae de knoppe(n) Ks.; Anl., nao de mieter Ax., nae de klóöte(n): Hrh. en Bks. en da 's naor zijn gróót(e)moeder. 31 .de kouse rekt nae 't bêên de omstandigheden bepalen de uitkomst: Kod.; Ha.; Ovz.; Ks.; Gde. met als variant: zaoien nao de zak Bvt. 32.'t 'öói is op en de koeie dóód er valt niets te erven Kpl.; Ovz.; Ks. Variaties: 7 Kolf is dóód Hrh, Ovz. 'n dóód kindje mee 'n lammen and Kn., daer is niks mêê t'aele Svn., op 'n ijlen nist kommen Klz. 33. je 'ael gin spek uut 'n 'ondekot niemand laat zich zijn voordeel ontgaan Kpl.; Ax. 'Aele wat je kriegen kan, Ier, zurge da je d'r bie bin Svn. 34. (g)epept en (g)edraoid weze: kant en klaar staan, Niss.; Ks., variatie: opgereedzitte Osb., gepakt en dreve Hrh. 35. (g)etropt en (g)edraoid weze: er perfect bij staan, gereed zijn W. (Kod.; Osb.; Vre.); Z.B. (Bsl.; Ha.; Kn.; Kb.; Kpl.; Niss.; Ovz.; Wde.); N.B. (Ks.); T. (Tin.); Sch.-D. (Bns.); Z.V.W. (Cz.; NvL). Gelijken op een familielid, meestal één van de (groot)ouders: Osb.; Kn.; Ovz. Bks. Gde. en Ax. 36. 's niet deu(r) je lief: het gaat door merg en been W. (Kod.; Osb.; Vre.); Z. B. (Bsl.; Ha.; Hrh.; Ier.; Kn.; Kpl.; Ktg.; Niss.; Ovz.; Wde.); N.B. (Ks.); T. (Anl.; Po.; Scher.; Svn.; Tin.; Ovm.); Sch.- D. (Bns.; Bwh.; Drs.; Zr.); Z.V.W. (Bvt.; Cz.; Nvl.); L.v.A. (Ax.). 7 snèjt deur ou lijf: Ovg.; Zzd. Deu je ziele snieje: H rh.; Kn., deu je liif: Scherp, en Drs., 7 ie ieslijk: Ier. 37. 'k ete van m'n eihen zolder eigen gebakken brood eten Kn.; Kpl.; Svn. 'k ete van m 'n eihen Hrh.; Ovz., van m 'n eih 'n tèrve/taarf: Bsl.; Svn., van m 'n eih 'n voorraed: Ks. en De Vlieger uit Breskens, schrijft er terecht achter: 'k was vroeger toch bakker! Uit Koudekerke schreven Jaan Aamoutse en Piet Verhage dat boeren die bij de bakker brood lieten bakken, meestal dan zeiden: Me ete mee de bakker mee. 38. je mo nie uut mooiigheid ete niet tegen heug en meug eten Vre.; Bsl.; Ha.; Kn.; Ks.; Ax. In Stavenisse zeggen ze dan le zit maè te poohen. 39. ie lei an d'n iek hij heeft te veel gegeven, gedronken Osb.; Bsl.; Ha.; Ktg.; Ks.; Po.; Bns. Ie is an z 'n iek Kn., ie stuukt mee z 'n smoel in d'eege: Hrh., ie is naebie ebosse Ier 40. de luiken spoelen van 't dek hij heeft te veel gegeten amachtig zien. van 7 eten Kod.; ie ei over de puie etast Bsl. 41. wat achter j'n'endrok'ouwen iets verzwijgen W. (Kod.; Vre.); Z.B. (Ha.; Hrh.; Kn.; Kpl.; Ktg.; Wde.); N.B. (Ks.); Sch.-D. (Drs.). Z.V.W. (Cz.); Ax. Iets achter z'n elleboge 'ouwe Ier.; Nss.; Ovz.; achterje toenge 'ouwe Scherp. 42.'n ander maekt (maokt) m'n rekenienge ni! met een ander heb ik niets van doen Ha.; Kpl.; Ovz.; Wde.; Gde.; Ax.; Ovg.; Zzd. 43.as 't waer is, staet't op de Segeersmeule gezegd bij twijfel. Hierop is geen reactie ontvangen. Heel aardige informatie hierover is te vinden in het Zeeuws Woordenboek op pag 1112, kolom a. 44. as 't waer is, zienge ze in de Jodenkèrke bij twijfel gezegd W. (Kod.; Vre.); Z. B. (Bsl.; Ha.; Hrh.; Kpl.; Ovz.); N.B. (Ks.); T. (Ani.; Ovm.); L.v.A. (Ax.). Jie bin zeker in de Jodekèrke gewist Wde.; As 't waer is zienge ze in de Jodekèrke Scherp., Ja, a 't waor is, zeggen ze in de Jodekèrke Gde. 55

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 57