VERANTWOORDING VAN DE ILLUSTRATIES Omslag, pag 49: B.Oele Pag. 2, 45, 46: collectie B. Oele Pag. 4, 6, 7, 12: Ad Weststrate Pag. 15, 17, 18, 20, 22: Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg Pag. 28, 30, 31: J.H. Midavaine Pag. 33, 35: J.H. Kluiver Pag. 36: Mw. Martens Pag. 39: J. Jongepier Pag. 40: J.C.Lindenbergh Pag. 43: J.A. Rentmeester Nehalennia is in de eerste plaats een blad vóór en dóór de leden van de Werkgroep Historie en Archeologie en de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek. Het tijdschrift richt zich echter ook op andere geïnteresseerden in de Zeeuwsche archeologie, geschiedenis, dialectologie en volkskunde. Kopij van zowel leden als niet-leden wordt door de redactie graag tegemoet gezien. De inhoud van ons blad hangt van u af! Stuur ons dus uw bijdragen toe. Voor de indiening van de definitieve kopij zijn de 'Richtlijnen voor auteurs' te verkrijgen op het redactie-adres: Provinciaal Archeologisch Centrum Zeeland, Balans 17, 4331 BL Middelburg t.a.v. J.J.B. Kuipers, tel. 0118-623732. SAMENSTELLING BESTUREN PER 1 JANUARI 1997 Werkgroep Historie en Archeologie dr. J.H. Kluiver voorzitter drs. F. van der Doe vice-voorzitter dhr. J.H.F. Schwartz secretaris dhr. J.P.B. Zuurdeeg penningmeester dhr. P.J. Triou lid mw. drs. C.N. Polderman lid ir. A.J. Beenhakker lid Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek drs. ing. C.M. Martens voorzitter dr. J.H. Kluiver vice-voorzitter dhr. R. Willemsen secretaris dhr. J.L. Murre penningmeester dhr. W.A. Boogaard lid dhr. P. Heerschap lid mw. M.A. Nieuwenhuize-Kleppe lid dhr. J. de Klerk lid dhr. J. van Sluis lid Mw. L.T. Meulenberg -Flipse lid

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 59