eens wat peulvruchten en misschien wat goedkope groenten van het seizoen öf wat groenten uit eigen tuin. Goed eten bij de N.A.S.M. Dat de Zeeuwen die naar Argentinië vertrokken goed te spreken waren over het In de jaren 1888-1891 vertrokken de emigranten naar Argentinië op schepen die leken op de hier afgebeelde 'JV.A.Scholten'. menu van de N.A.S.M. is, in het licht van wat ze gewend waren, begrijpelijk. Van aardappelen met een druppel spekvet naar het zondagsmenu van groentesoep rundvlees met aardappelen, rijst met krentenwas niet zo'n slechte overgang. Ook het menu op de andere dagen gaf weinig reden tot klachten. Het middagmaal bestond op de schepen van de N.A.S.M. uit: Maandagzuurkool, gerookt spek, aardappelen, zakkoek (koek gemaakt van bloem, krenten, rozijnen en ei die in een zak gekookt werd). Dinsdaggroene erwtensoep, gezouten spek, aardappelen. Woensdag: bruinebonensoep, gezouten vlees, aardappelen, gort met rozijnen. Donderdag: groentesoep, rundvlees met aardappelen, rijst met krenten. Vrijdag: groene-erwtensoep, gezouten spek, aardappelen. Zaterdag: wittebonensoep, gezouten vlees, aardappelen, gort met pruimen. Zondag: groentesoep, rundvlees met aardappelen, rijst met krenten. (Bron: P.van Zeijl10) De emigranten die op 6 december 1888 met de Zaandam vertrokken, waren in ieder eerste- en 424 derdeklas passagiers. geval heel tevreden over het eten aan boord. Op zaterdag 15 december 1888 schrijft de Goesche Courant: IersekeIn een gisteren hier ontvangen brief van een der Ierseksche emigranten naar Argentina, uit Coruna geschreven, wordt ten zeerste geroemd de behandeling der 3e klasse-passagiers aan boord der "Zaandam Zij krijgen vleesch zoveel zij lusten en voor de zuigelingen wordt zelfs voor melk met suiker gezorgd. De kinderen spelen op het dek alsof zij thuis waren. Van het overschot van vleesch, kaas, brood, enz. dat dagelijks over boord geworpen wordt, zou menig gezin te voeden zijn. Alleen wordt de raad gegeven voor veel beschuit en schoon goed voor kleine kinderen te zorgen, het laatste omdat aan boord slecht kan gewasschen worden In de krant van 18 december wordt uit een brief aan 'den heer J. Adriaansen te 's- Heerenhoek. agent der N.A.S.M.' geciteerd: 'Wat den kost betreft, die is zoo goed, dat ik het te huis nooit zoo heb gehad, en toch had ik het ook daar zoo slecht niet. Wij krijgen vee! vleesch, verder erwtensoep, witte kaas, komijne kaas, en den Vrijdag zoute visch. In éen woord: de kost is aan boord opperbest Op donderdag 1 februari citeert de Goesche Courant uit een brief van iemand (waarschijnlijk Jan Geus die op 5 januari 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 8