INDEX NEHALENNIA 1994-1998, AFL. 98-120 J.J.B. Kuipers N.B. In deze index zijn alleen afzonderlijke artikelen opgenomen; niet de inhoud van de vaste, doorlopende rubrieken als de Mededelingen van Werkgroep en Vereeniging en 'Over boeken'. Ook fictionele teksten (verhalen en gedichten in dialect) zijn niet opgenomen. BACK, I.P.: Vrouwenpolder. De Monnikendijk, lange-termijnplanning in 1250; afl. 113, 1997, 15-18. BAKKER, N.: Mijn ervaringen met de vragenlijsten; afl. 100, 1994, 21-23 (jubileumbundel Omzien en rondblikken. 100 keer Nehalennia). BERNS, J.B.: Dertig jaar Woordenboek der Zeeuwse Dialecten, honderd maal Nehalennia: en het werk gaat door; afl. 100, 1994, 15-20 (jubileumbundel Omzien en rondblikken. 100 keer Nehalennia). BLOM, Peter: Een Waterpoort in Veere of in Tholen; afl. 113, 1997, 13-14. BOUTERSE, J.: Vaste voet op Zeeuwse grond. De definitieve vestiging van de Hervorming in Zeeland bewesten Schelde na 1572; afl. 106, 1996, 10-15. BOUWMAN, H.: Het geheim van Waterland. Gemalen als industrieel erfgoed; afl. 117, 1998, 10-17 (themanr. Het Industrieel Erfgoed). BROEKE, M. VAN DEN: Zeerust, de buitenplaats van de familie Evertsen; afl. 99, 1994, 7-11. BROEKE, W. VAN DEN: Industrieel erfgoed en infrastructuur: De Zeeuwse spoorlijn 1845-1890 (verwachting en werke lijkheid); afl. 117, 1998, 18-25 (themanr. Het Industrieel Erfgoed). BRUIN. M.P. de: Ten afscheid aan mevrouw E.J. van den Broecke-de Man; afl. 107, 1996, 2-3. - In memoriam ir. Marinus Adriaan Geuze; afl. 119, 1998, 37-39. BRUYN, Chris de: Sonder stucken ende broeken. Het ambacht van de goud- en zilversmeden in Zeeland; afl. 110, 1996, 6- 14. BUTEIJN, C.: De toekomst van het dialect; afl. 110, 1996, 29-30. - Wat u van Nehalennia vindt; afl. 111, 1997, 20-21. DUCO, D.H.: Een Zeeuwse tabakspijp; afl. 118, 1998, 16-17. FRANCOIS, L.: Van oud naar nieuw. De Franse tijd in Zeeuwsch-Vlaanderen; afl. 109, 1996, 22-30 (themanr. Zeeland in de Bataafs-Franse tijd 1795-1814). GEUZE, M.A.: De herkomst van de bruloazen; afl. 98, 1994, 21-22. Onze maaltijd door de eeuwen heen; afl. 105, 1995, 11-14. GOLDSCHMITZ, LEIDA: De amateurarcheoloog: van detective van het verleden naar voorvechter van het archeologisch erfgoed; afl. 100, 1994, 59-62 (jubileumbundel Omzien en rondblikken. 100 keer Nehalennia). Goubitz, Olaf: Bijzondere sandalen uit Middelburg; afl. 116, 1998, 9. GRAAF, C. van der: Een Vikingvlootstation op beide Scheldeoevers: een antwoord; afl. 107, 1996, 8-10. HAAN, S.W.M.A. DEN: Het verdwenen slot Zwanenburg te Kapelle op Duiveland; afl. 102, 1995, 17-19. HEERINGEN, R.M. VAN: Archeologisch nieuws 1993; afl. 103, 1995, 16-24. - Archeologisch nieuws 1994; afl. 110, 1996, 18-27. HENDRIKSE, HENK: Zestiende-eeuwse tekens 'die de armen dragen' uit Middelburg; afl. 102, 1995, 15-16. - Zie ook bij: Kuipers, Jan J.B. HOLTHE TOT ECHTEN, G. Sophia van: Het monument bij de ingang van de Middelburgse haven; afl. 113, 1997, 2-12. - Het monument voor koningin Emma op de Dam te Middelburg; afl. 119, 1998, 6-15. JONGE-EVERAERT, A.A.M. de: Merk- en stoplappen; afl. 108, 1996, 12-15. KARELS, K: Godebert en de Zonnemares. Iets over Zeeland in de vroege Middeleeuwen; afl. 108, 1996, 3-7. - Waar lag het Scoudemarediep? Afl. 111, 1997, 10-15. KETELAAR, F.C.J.: 'Door eenheid tot vastheid'. Vernieuwing van de overheidsadministratie in de Bataafse tijd; afl. 109. 39-47 (themanr. Zeeland in de Bataafs-Franse tijd 1795-1814), 1996. KLERK, A.P. DE. W.H.P. SCHOLTEN en J.H.F. SCHWARTZ: Industriële archeologie en industrieel erfgoed in Zeeland. 1996: Jaar van het Industrieel Erfgoed; afl. 107, 1996, 16-21. KLOP, J.A.: Verslag van een bezoeker aan de Dialectdag 1997; afl. 115, 1997, 42. KONING-KASTELIJN, D. DE, en J.J.B. KUIPERS: 'Geschreuw, gehuil, gekrijt, ende gecrijsch'. Waarde en Valkenisse overstroomd in 1682; afl. 107, 1996, 11-15. 52

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1999 | | pagina 56