MEDEDELINGEN VAN DE WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE TENTOONSTELLINGEN Lezingen AWN De afdeling Zeeland van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) organiseert een drietal lezingen in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg, die ook toegankelijk zijn voor niet-leden. Op vrijdag 25 juni belicht dr. P.M.M.G. Akkermans, conservator van de afdeling Nabije Oosten van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, tien jaar opgravingen op de heuvel 'Teil Sabi Abyad' in Noord-Syrië. Onderzoek werd gedaan naar prehistorische en Assyrische bewoning, hetgeen vorig jaar resulteerde in de vondst van ruim honderddertig kleitabletten en een goudschat. Vrijdag 24 september gaat drs. A. Waasdorp van de Archeologische Dienst in Den Haag in op de vondst in 1998 van vier Romeinse mijlpalen, en in het verlengde daarvan op het onderzoek naar een regionaal wegennet rond Den Haag in de Romeinse tijd, dat in militair-strategisch opzicht van belang was. Tenslotte belicht op vrijdag 26 november mw. prof. dr. W. Groenman-van Waateringe van de Universiteit van Amsterdam het onderzoek aan de in 1991 in het Ötztal op de grens van Italië en Oostenrijk gevonden 'gletsjerman'. Mw. Groenman zal vooral ingaan op het onderzoek van de kle ding die de man droeg en op enkele attributen die hij bij zich had. Alle lezingen beginnen om 19.30 uur. Expositie over Oudheidkundige Kring in Hulst Heem- en oudheidkundige kringen - en musea - worden zelf ook deel van de (cultuur)geschiedenis. Men kan zich daar deze zomer van overtuigen in het Streekmuseum De Vier Ambachten te Hulst. Daar wordt een overzicht getoond van de activiteiten en exposities die in de afgelopen zeventig jaar van het bestaan van de Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" en in het twintigjarige bestaan van het gelijknamige streekmuseum zijn ontplooid en gehouden. In de vitrines zijn bijzondere voor werpen uit de collecties uitgestald: o.a. bodemvondsten, mutsen, prenten, kaarten, foto's, boeken, publicaties van de Kring zelf en verslagen van excursies naar Zierikzee en Brugge in 1929 en 1930. 'Goden, Godinnen en Heiligen' in Aardenburg Op zaterdag 8 mei verrichtte provinciaal archeoloog R.M. van Dierendonck de openingshandeling van de tentoonstelling 'Goden, Godinnen en Heiligen. Heidenen en christenen in West-Zeeuws- Vlaanderen' in het Archeologisch museum aan de Marktstraat 18 te Aardenburg. De expositie laat zien hoe godheden in de Romeinse tijd (tweede en derde eeuw na Christus) en heiligen in de late Middeleeuwen (dertiende tot zestiende eeuw) in de regio en elders werden vereerd. Door ver gelijking poogt de expositie duidelijk te maken welke overeen komsten en verschillen tussen beide vormen van verering zijn aan te wijzen. Geëxposeerd worden vele bijzondere archeologi sche en kunsthistorische voorwerpen uit het Rijksmuseum van Oudheden (Leiden), het Rijksmuseum Catharijneconvent (Utrecht), het Provinciaal Archeologisch Centrum Zeeland (Middelburg), het Provinciaal Gallo-Romeins Museum (Tongeren, B.), het Gruuthusemuseum (Brugge, B.), de Biekorf (Brugge) en uit particulier bezit. De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met 30 september van 13.30 tot 17.00 uur, dagelijks behalve op maandag. 30

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1999 | | pagina 32