INHOUD WOORD VOORAF Meta Donker, een vergeten Zeeuwse schrijfster G.G. Trimpe Burger-Mekking Sequah in Zeeland J.H. Midavaine Raadselachtige resten van het kasteel van Lodijke Jan J.B. Kuipers Over boeken Mededelingen van de Werkgroep Historie en Archeologie Tentoonstellingen Ienkele schetsen W. Vaarzon Morel Twee verhalen uit het Land van Cadzand I.C.van Houte 19 25 30 30 35 38 2 9 Mededelingen van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek Rinus Willemsen, Aandacht voor alle interessegebieden van Werkgroep en Vereeniging in deze zomeraflevering 1999 van Nehalenniahistorie, archeologie en dialect. Verschillende disciplines, die elkaar echter deels overlappen. Sommige Nehalennia-artikelen bedienen dan ook verschillende interessen. Zo zal de literair-historische bijdrage in dit nummer van G.G. Trimpe Burger-Mekking over de Zeeuwse schrijfster Meta Donker zowel lezers aanspreken die zijn geïnteresseerd in algemene Zeeuwse cul tuurhistorie als degenen, wier belangstelling vooral uitgaat naar populaire of volkscultuur en dia lect. J.H. Midavaine schreef een wetenswaardig en tegelijk vermakelijk artikel over een onderwerp uit de marge van de geschiedenis der Zeeuwse geneeskunde. Het is niet zijn eerste - waarmee Midavaine zich qua belangstellingssfeer lijkt te ontwikkelen tot een opvolger van dr. A.M. Lauret, die in tal van publicaties óók met een lantaarntje door donkere uithoeken der medische historie van Zeeland trok. Aandacht voor archeologie is er met een bijdrage over het verdwenen kasteel van Lodijke. Vóór de Mededelingen van de Zeeuwsche Vereeniging presenteert Rinus Willemsen tenslotte enkele dia- lectschetsen van W. Vaarzon Morel en prof. I.C. van Houte, welke teksten al geruime tijd bij de Vereeniging op de plank lagen. In de toekomst volgen meer van deze schetsen, kondigt Rinus aan. Voorlopig wensen we u met het voorliggende nummer veel genoegen. KOPIJ VOOR VOLGENDE NUMMERS UITERLIJK 15 JULI INDIENEN BIJ DE REDACTIE B. Oele 44 Jan Kuipers

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1999 | | pagina 3