META DONKER, EEN VERGETEN ZEEUWSE SCHRIJFSTER G.G. Trimpe Burger-Mekking Inleiding In de Encyclopedie van Zeeland is onze letterkunde bijzonder goed vertegenwoordigd. We komen namen tegen van bekende, onbekende en min of meer vergeten auteurs. Een van de laatstgenoem den is de uit Goes afkomstige Meta Johanna Remijn,1 die onder de naam Meta Donker - de naam van haar echtgenoot - en onder het pseudoniem Dark Rome publiceerde. Aanbod van Zeeuwse auteurs hebben we genoeg: Jacob Cats, Jacobus Bellamy en Jaques Hamelink lagen allen in een Zeeuwse wieg. Ook Betje Wolff-Bekker, Pieter Comelis Boutens en Hans Warren zijn geboren Zeeuwen. Bovengenoemden hebben allen bekendheid verworven. De opsomming van namen kan zonder moeite vervolgd worden. Ook in onze tijd zijn er nogal wat Zeeuwse auteurs die een goede kans maken later in de werken over literatuurgeschiedenis geplaatst te worden. In dit arti kel wil ik aandacht vragen voor Meta Donker-Remijn, een schrijfster die aan drie voorwaarden vol doet: ze is in Zeeland geboren, heeft 'Zeeuws' werk geproduceerd en is min of meer vergeten. De laatste voorwaarde vind ik belangrijk omdat over de bekende auteurs en hun werk meestal genoeg geschreven is. De jongere schrijversgeneratie heeft bovendien nog tijd en mogelijkheden te over om te zorgen niet in de vergetelheid te geraken. S- Zonnegloren 19, Beekbergen. Het huis waar Meta Donker gewoond heeft en gestorven is. 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1999 | | pagina 4