OVER BOEKEN Egbert van Wijk, Molens in soorten in Zeeland en daarbuiten. Molen-Historische opstellen. Uitgave E. van Wijk, Middelburg. Prijs 20,-. Verkrijgbaar bij de schrijver en bij de boekhandel in Goes en Middelburg. Voor ons ligt een uitgave die volgens de inleiding gaat over de geschiedenis van de verschillende molens in Zeeland. Het is een bundeling van publicaties van de schrijver/uitgever die reeds eerder zijn verschenen in De Windmolen (orgaan van de vereniging 'De Zeeuwse Molen'), De Wete (orgaan van de Heemkundige Kring Walcheren) en Molinologie (orgaan van T.I.M.S. Nederland, wat deze afkorting ook moge betekenen). In dezelfde inleiding worden de artikelen met name genoemd. Alle getuigen ze van de grote kennis op het gebied van de molens in al hun facetten van Egbert van Wijk. Ook de vele foto's en teke ningen zijn daar een bewijs van. Echter één vraag. Was er werkelijk geen enkele uitgever te vinden die deze tekst met tekeningen en foto's fraai uit wilde geven? Zowel de tekst als de illustraties zijn veel te waardevol om via zo'n goedkope repro- druk te worden gepresenteerd. Nu dat blijkbaar niet zo is moeten we er genoegen mee nemen. Het boek is een must voor elke molenliefhebber en om de kosten hoeft een aanschaf niet achterwege te blijven. Bas Oele Ada van Hoof, Vlissingen bijzonder wonen; 90 jaar volkshuisvesting. Uitgave van de Vereniging tot Verbetering van de Volkshuisvesting te Vlissingen en omliggende gemeenten, Vlissingen 1999. 224 biz., afb.. lit. opg., verantw. ills. Een jubileumboek, met zorg vormgegeven door Bert Gerestein van Uitgeverij ADZ en door de druk kerij van deze instelling geproduceerd. De opzet van het werk was, aldus de toelichting van samenstel ler Ada van Hoof, een leuk en aantrekkelijk boek te maken over Vlissingen en de plaats van de 'VVV' in de Vlissingse geschiedenis. Vooral die consequent volgehouden verbindingen van de Vlissinger volkshuisvesting met de 'algemene' geschiedenis van de stad maakt Vlissingen bijzonder wonen tot een waardevol leesboek en naslagwerk voor de geïnteresseerde in Zeeuwse en Vlissingse geschiedenis. Van Hoof heeft een breed fundament gelegd voor haar werk: eerdere verschenen literatuur over Vlissingen, archivalia en gesprekken met Vlissingers. Vele, uitstekend gedocumenteerde afbeeldingen en kleine tabellen met jaartallen en cijfermateriaal vormen een waardevol complement van de tekst. Geen kritiek? Jawel, de weinig overtuigende motto's en gedichten hadden beter achterwege kunnen blijven. Ze geven een verkeerde indruk van het niveau van dit brede, op een groot publiek gerichte en toch doortimmerde boek over Vlissingen, de Vlissingers en hoe ze woonden. 'Schelde Woongroep' heet de stichting, waarin de aloude vereniging nu is opgegaan. Directeur en bestuurder J. van Beekhuizen zegt dan ook in zijn Voorwoord: 'De overgang naar het jaar 2000 is dan ook van veel meer betekenis dan het alom gevreesde millenniumprobleem.' Jan Kuipers 33

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1999 | | pagina 35