MEDEDELINGEN VAN DE ZEEUWSCHE VEREENIGING VOOR DIALECTONDERZOEK Nieuwe leej'n In de leste maond'n binn'n d'r gelukkig nieuwe leej'n biegekomm'n. De mêêste deu leej'n van onze Dialectverêênigieng. Die praot'n dan bie 'n versiete over 't êên en 't ander en dan komt 't allicht op 't Zêêuws. Jao zoo gaot da. En a je da dan anstaot, awel, dan stier j'even 'n kaortje nao de sikker- taoris, Boterzandestraat 15, 4521 AS in Biervliet en voo dèrtig gull'n zit j" n 'êêl jaor onder de pan- n'n. Onze nieuwe leej'n ziin: mw I.L. Bil-Roskam, Zierikzee mw Th. E. de Bruine- de Smet, Terneuzen mw W.M. Memelink-Tichelman, Doorwerth M.L. van Kruysen, Kloetinge mw. J. J. de Vrind-Engels, Amsterdam mw. J.K. Hanstveit-Quaak, Berkel en Rodenrijs ntw. A. Quaak-Maartense, Kruiningen G. Kwekkeboom, Kloetinge mw. A. W. Stuut-Deurloo, Zierikzee Zeeventig jaor: 't schoonste cadeau Begin april verjaor'nde onze Verêênigieng. Die wier 70 jaor. De zaoterdag daorop was 't fêêste in Sluus. Dao wier de CD-rom van 't Woordenboek aangebooj'n. An onze Kommesaoris en de Gouverneur van West-Vlaonderen. Zeeventig jaor, da 's 'n móóie leeftiid. Zeeker. En voora ai dan nog zóó goed uut de voete kan. Mi zöö'n acht'onder leej'n. Noe zou'n me 't 'êêl angenaom vinn'n, as alle leej'n 'n nieuw lid zou'n anbrieng'n. Jao, jao, nog di jaor. Da zou 'n 'êêl schóón kadootje ziin. Nii allêêne voo de Verêênigieng, mao ook voo judder. 'Oe mêê leej'n, 'oe mêêr d'r over gesprook'n wöör. Over 't Zêêuws. 'Oe mêêr de Verêênigieng kan orgaoniseer'n en van z'n eig'n kan laot'n 'öór'n. An 't bestuur za 't nii ligg'n. En judder 'elp'n ons an 'n dubbel antal leej'n? CD-rom In de VDW-berichten, een blad van de Vereniging voor Dialectwetenschap, van juli, laoz'n me 'n verslagje over de Dialectendag van Zwolle (5 mèèrte 1999). Dao stoeng: 'Ik (Thera de Jong) ging naar de workshop over het Zeeuwse woordenboek en de streektaalfunctionarissen. Diepe bewondering vervulde mij bij de presentatie van het Zeeuws woordenboek op CD- ROM. Wat hebben amateurs voor op vakmensen dat zij wel binnen een afzienbare tijd een zo groots opgezet en goed werk afmaken? Menig beroepswetenschapper kan hier een puntje aan zuigen.' Kiek, dao kunn'n me best mee nao buut'n komm'n, ee? 't Supplemènt Daor 'èn me de leste tied eigenlik nog nie vee van g'öör'n. Oe zit da, wóór t 'r dan gevraogd? Bin j 'al 'n èndje. Awe, me kunn'n noe schriev'n da de letter A tot en met H zóó goed as klaor is. Die kan zóó gedrukt wöör'n op wa kleine aanvullienkjes nao. Anders is da mee de volgende letters I tot en met Z. Die zitt'n in de computer, mao dao moe nog wa an veranderd wöör'n. Me ziin me onge veer tien mèns'n bezig. Elk dêêl van Zêêland doe mee mee 't konterleren. 47

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1999 | | pagina 49