FRANCINA POLEY-SCHEELE G.G. Trimpe Burger-Mekking Francina Scheele werd 4 februari 1891 in Krabbendijke geboren. Op 2 september 1915 trouwde zij met J.J.A. Poley (1889-1951), eigenaar van een bekende stoffen- en lingeriezaak in Goes. Veel oudere Bevelanders bewaren zeker herinneringen aan de winkel in de Ganzepoortstraat. Mevrouw Poley had een regionaal bekende bibliotheek van literaire werken en zij genoot bekendheid in chris telijke kringen als schrijfster van proza en poëzie. Haar echtgenoot bezat een enorme collectie boe ken, prenten en kaarten betreffende Zeeland. Toen deze collectie na zijn overlijden geveild werd telde de catalogus ruim 4000 werken.1 In dit artikel staat het werk van Francina Poley-Scheele cen traal. Oorlogstijd De winkel en het woonhuis van de familie Poley bestonden uit drie in elkaar overlopende panden, met verschillende tussenvertrekken en achterkamers. Het ingewikkelde patroon van het gebouw kwam in de oorlog bijzonder goed van pas. De vooroorlogse stoffen- en lingeriebranche kende nogal wat joodse leveranciers, en met sommigen daarvan onderhield de familie vriendschappelijke betrekkingen. Meerdere joodse onderduikers vonden daardoor in de oorlogsjaren 1940-1945 een veilige schuilplaats in de Ganzepoortstraat. Aan degenen uit hun kennissen- of relatiekring die het ongeluk hadden in kamp Westerbork gevangen te zitten, stuurden de heer en mevrouw Poley bijna wekelijks voedselpakketten, om zo naar ver mogen een bijdrage te leveren tot leniging van het oorlogsleed.2 In 1948 verhuisde de familie naar villa Vacuna, tussen Domburg en Oostkapelle. Na het overlijden van haar echtge noot in 1951 hertrouwde mevrouw Poley op 6 april 1956 met de heer A.A. Nederhand, oud-hoofd van de christelijke nationale school te Goes, een weduwnaar met vier kinderen. Het echtpaar vestigde zich in Bilthoven. Na het overlijden van de heer Nederhand op 12 december 1961 ging Francina Scheele in De Bilt wonen, waar zij in 1987 in het verzorgingshuis Weltevreden op de leeftijd van zesennegentig jaar is gestorven. De bijzetting in het familiegraf te Oostkapelle vond plaats op 9 maart 1987. De rouwdienst werd geleid door dominee A.C. Poley, gereformeerd predikant te Maarssen, een familielid van haar eer ste echtgenoot. Tijdens de dienst droeg hij een gedicht van de overledene voor uit haar bundel Der dagen klank: De familie Poley verhuisde in 1948 van Goes naar de villa Vacuna, Domburgseweg 61 te Oostkapelle. 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1999 | | pagina 8