BEVRIJD Jan Zwem er Twêê mannen van tegen de tachentig, of misschien a een stikje d'r in. Buutenmannen, frisse rooie gezichten. Je kon zömè ziee dat ze genööte van 't lekkere weer. 'En Ko, ei-je ook bevrijdingsdag gevierd?' 'Aao Gerrit, je weet goed genoeg dat ons noga nie vee geleen 'ebbe in den oorlog. Ik bin d'r eerder beter van g'oore. Ons soort verdiende vee méér in de bezetting as vödieen. Mè dat een ander d'r an doeet kan 'k goed begriepe, me zaete toch onder de knoet, ee'. 'Onder de knoet, Ko, bie de Duitsers én bie de boeren. Ik bin t êêlemaele mee je 's êêns. In die vuuf jaer bezetting bin d'r vrêêselijke diengen gebeurd, mèr aol die jaeren dlvo die 'oore wè is vergete. As wèrkman was je toch mèr een slaaf, ee'. Een uitgestorven geslacht En Gerrit keek nog even kwaed as zestig jaer terug toen as 'n bie een boer op z'n nek gesproenge was vè een rieksdaelder.Ko z'n gezicht was nog grimmiger. Ie leeken wè een domenie in 't vier van z'n preek. Z'n êêne vienger stak nè boven: 'En ze bin nog nèt êênder as vroeger! Gerrit keek een. bitje raor. 'Net êênder. Wie bedoel je?' 'Ae noe, die boeren. Ze bin nog niks veranderd!' 'O is even 'oor.' Gerrit lichtte z'n fietspet, zeker vö lucht tussen z'n ooren, en brocht uut: 'Jae mè Ko, die bin aol dóód 'oor.' 'Ze bin net êênder, die van noe. Boeren bin 't en boeren bluuve 't.' 'Ja, mè gêên êên eit er meer een eirrebeier. A zoue ze nog wille, ze kunn' een ander niks misdoee. En 'oe slecht èn ze 't zélf nie? In Braebant ienge ze d'r eige bie bosjes op, een paer jaer terug, wier d'r gezeid. Zö slecht is 't in de landbouw.' 'Nêê, kunne doen ze 't nie mi. mèr anders zoue ze nog... En as je Ko z'n gezicht zö zag. kwaeme d'r 'êêle legerschaeren 'eereboeren op z'n af mee de zweepe in d' êênen and en een 'arlozie in den anderen. 'Heerse. dat wille ze, en anders nie.' Ie spoog op straete en 'k zou nie graog mee Ko z'n fiets 'ebbe wille ruile. Z'n 'anden waere glad wit van in 't stuur te niepen. 41

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1999 | | pagina 43