Aflevering 158 winter 2007 11 waaruit valt af te leiden, dat ook het Ingweoons zelf in een bepaalde (oudere) periode een veel grotere uitbreiding moet hebben gehad. Voorbeelden van dergelijke ingweonismen zijn woorden als eiland en big (te vergelijken met het Engelse island, pig of het Friese eilan, higge met daartegenover het Duitse Insel, Ferkel).6 Slot De herkomst van onze woorden en dus ook van onze dialecten blijft boeiend. In dit artikel is slechts een klein stukje belicht van de Kustgermaanse verschijnselen die in onze dialecten voorkomen. Bij het zoeken naar oudere vormen doorloop je de woord- en klankgeschiedenis van wat voor ons allemaal zo gewoon lijkt. Verbanden tussen woorden in verschillende talen en klank- en betekenisveranderingen ontdekken is geen gemakkelijk karwei. Gelukkig heeft Frans Debrabandere met zijn etymologisch woordenboek een groot deel van dit lastige karwei geklaard. Samen met de andere bronnen die ons ter beschikking staan, komen we steeds meer te weten van onze taal. Noten 1 Deze tekst verscheen in verkorte versie in de Zeeuwse Dialectkrant Ei je 't a hoore van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. Wie belangstelling heeft voor deze krant, kan die bestellen via info@scez.nl 2 Het Zeeuws etymologisch woordenboek is 400 blz. dik en is te koop in de boekhandel. Het is uitgegeven bij uitgeverij Atlas. Het isbn-nummer is 978 90 450 0080 0. In dit artikel is behalve van dit etymologisch woordenboek ook gebruik gemaakt van het Woordenboek van de Zeeuwse Dialecten. 3 Gegevens ontleend aan Cor van Bree, Historische grammatica van het Nederlands (Dordrecht 1987). 4 H. Ryckeboer, Taal in stad en land. Frans-Vlaams (Tielt 2004). 5 M. Devos, Heibei of haaibaai, 't is niets dan lawaai. Liber Amicorum W.J.J. Pijnenburg (Groningen 2005), 91-109. 6 Gegevens ontleend aan Cor van Bree, Historische grammatica van het Nederlands (Dordrecht 1987).

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 2007 | | pagina 13