Opgraving van kruitmolen De Eendracht bij Middelburg Aflevering 158 winter 2007 Bernard Meijlink Bram Silkens* Afgelopen zomer vond in de nieuwbouwwijk Mortiere bij Middelburg de opgraving plaats van de resten van kruitmolen de Eendracht. Onderstaand artikel geeft een overzicht van de productie van buskruit, de kruitmolen in het algemeen en de voorlopige gegevens van het onderzoek naar de kruitmolen De Eendracht. Buskruit en de opkomst van kruitmolens Het eerste buskruit werd enigszins toevallig ontdekt door Chinese alchemisten (proto-buskruit) en had nog weinig explosieve kracht. Pas halverwege de 13de eeuw raakte de juiste samenstelling bekend (75% salpeter, 10% zwavel en 15% houtskool) en werd het buskruit door de Mongolen en de Arabieren via de handel, het intellectuele circuit en de oorlogvoering naar Europa overgedragen. Kruitmolen De Eendracht zoals weergegeven op de kaart van Hattinga (ca. 1750). In de loop van de 17de en 18de eeuw kende Nederland een grote economische bloei, mede dankzij de successen van de VOC en WIC (Oost- en Westindische compagnieën). Er ontstond een grote vraag naar buskruit en door de open route naar Bengalen was het ook makkelijk om aan grote hoeveelheden salpeter te komen. In deze tijd is dan ook een groot aantal buskruitfabrieken opgericht. Rond Middelburg waren dat er drie, De Grenadier, De Gouden Draak en De Eendragt. De bloeitijd van de kruitmolens hield gelijke tred met de economie en in de loop van de 19de eeuw liep hun aantal sterk terug. Een groot aantal verdween onder de sloophamer, een aantal smolt samen tot grotere bedrijven en kreeg in de loop van de tijd andere functies, zoals woonhuis of boerderij. Ook kruitmolen De Eendracht is omgevormd tot boerderij en opeenvolgend bewoond door de families Osté, Tak, Dingemanse en als laatste de familie de Visser. De boerderij bleef tot aan de inundaties van 1944 in gebruik en werd daarna vervangen door een noodgebouw. De Eendracht en de Grenadier op de Bonnebladen uit 1912. Beide molens zijn dan al een tijd in gebruik als boerderij. Productieproces van buskruit De basisstappen die nodig waren om tot het eindproduct te komen, kunnen herleid worden tot drie grote fases: - Een voorbereidende fase behelsde behandeling van de drie bestanddelen van buskruit (salpeter, zwavel en houtskool). Salpeter en zwavel werden ontdaan van alle onzuiverheden en hout, voornamelijk sprokkel- of musterhout, werd in hopen, ketels, ovens en/of cilinders verbrand tot

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 2007 | | pagina 14