Aflevering 158 winter 2007 Tekening van boerderij De Eendracht, maker onbekend (coll. Mevr. J.J. de Visser) De kruitmolen op een situatieschets naar J.L. van der Leye uit 1742. Hoofd- en bijgebouwen staan gedetailleerd aangegeven. 1*1 I de voorgrond zien we het hoofdgebouw met halfronde toegangspoort en toren. De bijgebouwen vormen een U rond een binnenplein. Centraal staat vermoedelijk de locatie van de mortier of de paal weergegeven. Het hele terrein is omgeven door een muur met toegangshekken en grachten. Deze opbouw is ook herkenbaar op de kaart van Hattinga uit dezelfde periode. Dat deze opbouw nog lang bleef bestaan, zelfs nadat het gebouw zijn functie als kruitmolen had verloren, lezen we in een getuigenis van Jan IV de Visser in De geschiedenis van Dauwendaele (1931): "...Om de gehele boerderij lagen nog steeds de grachten welke destijds de kruitmolen hadden omgeven en op het binnenterrein lag een prachtige moestuin annex boomgaard. Tijdens het ploegen kwamen nog wel eens houtskoolconcentraties naar boven, waarschijnlijk overblijfselen van wat eens de plaats was waar het musterhout tot houtskool werd gebrand... Van kaart tot opgraving Tijdens de planvorming voor De Mortiere is archeologie in een vroeg stadium betrokken. Gemeente Middelburg en het consortium Mortiere stelden de nodige fondsen ter beschikking en in overleg met de provincie en de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) is een plan van aanpak opgesteld. In eerste instantie is een inventarisatie gemaakt op basis van bekende gegevens, zoals historische en geomorfologische kaarten, bekende vondsten en vindplaatsen, (lucht)fotografische documentatie,

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 2007 | | pagina 16