Aflevering 158 winter 2007 Literatuur P.C. De Boer D.A. Gerrits, Middelburg Mortiere. Vindplaats 1, 2, 9, 18 en 19. Een inventariserend veldonderzoek aan de hand van proefsleuven. ADC-rapport 765 (Amersfoort, 2007), 26-37. L. Hollestelle, 'Walcherse weggetjes. Eendrachtsweg, Middelburg', De Wete 34(2005)2, 29-32. Past2Present Archeologie, Middelburg-Mortiere, Conditie-Archeologie: Quickscan Risico's en beheersing (Woerden, 2006). J.A. van de Putte, De geschiedenis van Dauwendaele en andere plaatsen en hofsteden ten Z-0 van Middelburg. Walcherenreeks nr. 3 (Middelburg 1931), 27-31. J. Ras, Aanvullende Archeologische Inventarisatie bestemmingsplan Mortiere, Middelburg. SOB- rapport (Heinenoord 2001). J. Ras, Waarderend Archeologisch Onderzoek Vindplaats 1, 9, 11, 14, 15, 18, 22, 23, bestemmingsplan Mortiere. SOB-rapport (Heinenoord 2004). J. Verachtert, Een blik op de buskruitindustrie in de Lage Landen. Het buskruitbedrijf van Maximiliaan en Jacques Blommaert (1738-1798). Scriptie UGent, 2002 (http://www.ethesis.net/buskruit/buskruit_inhoud.htm). E. van Wijk, Molens in Middelburg. Geschiedenis der plaatselijke molens in de loop der eeuwen (Alphen aan de Rijn 1985), 129-138.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 2007 | | pagina 19