Aflevering 158 winter 2007 NEHALENNIA, Bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en de Zêêuwse Dialect Verênigieng (ZDV) Verschijnt viermaal per jaar. Aflevering 158, winternummer, december 2007 ISSN 01687131 Redactie P. Heerschap J.J.B. Kuipers (hoofdredacteur) drs. IJ. van Loo drs. R.M. Rijkse Redactiesecretariaat Bijdragen voor Nehalennia kunnen bij de redactie worden ingezonden: J.J.B. Kuipers, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, Postbus 49, 4330 AA Middelburg, tel. 0118-670879; e-mailjjb.kuipers@scez.nl Lidmaatschap/abonnement Nehalennia is een gezamenlijke uitgave van de Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en de Zêêuwse Dialect Verênigieng. De contributie voor het gecombineerde lidmaatschap bedraagt 18,- per jaar. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Men kan zich het gehele jaar als lid of donateur aanmelden. Leden en donateurs ontvangen het bulle tin Nehalennia gratis. Voor betaling van de contributie wordt een acceptgirokaart toegezonden. Opzegging van het lidmaat- of donateurschap moet uiterlijk vóór 1 december geschieden. Aanmelding, opzegging en adreswijzigingen dienen uitsluitend schriftelijk te worden gericht aan: Administratie Nehalennia, Boterzandestraat 15, 4521 AS Biervliet, tel. 0115-481521, e-mail dialectenvereeniging@telenet.be Verzending en bestelling Losse nummers van Nehalennia kosten 5,- exclusief administratie- en verzend kosten. Ook oude nummers en andere verenigingspublicaties zijn vaak nog verkrijg baar. Voor informatie over verzending en bestelling kunt u contact opnemen met het secretariaat van de werkgroep, per adres: Zeeuws Archief, Hofplein 16, Postbus 70, 4330 AB Middelburg, e-mail wha@freemail.nl Losse nummers kunnen niet contant worden betaald. De betaling geschiedt via rekening op gironummer 3719924 t.n.v. Werkgroep Historie en Archeologie te Vlissingen. Betaling vanuit het buitenland: BIC: PSTBNL.21 IBAN: NL30 PSTB 0003 7199 24. Secretariaten Voor werkgroep- en verenigingsaangelegenheden wende men zich tot de volgende secretariaten. Werkgroep Historie en Archeologie: dhr. J.-M. Hangoor, Zeeuws Archief, Postbus 70, 4330 AB Middelburg, e-mail jmhangoor@zonnet.nl ZDV: dhr. R. Willemsen, Boterzandestraat 15, 4521 AS Biervliet. lie. V. De Tier ir. J.A. Trimpe Burger (erelid) R. Willemsen (eindred. dialect) Omslag: Wegens het De Ruyterjaar 2007 staan de omslagafbeeldingen van deze jaar gang in het teken van jeugdboeken over Zeelands en Nederlands beroemdste zeeheld (met dank aan de Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg). Dit boek van de Zeeuwse schrij ver Stamperius verscheen in 1931.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 2007 | | pagina 2