Aflevering 158 winter 2007 ■■■■■PjtpMMP:-.--. .ga Qi>> «x ec Vc-" \No-f-fJeyn ie .«<-1 Va.. <- - y«v /e.WCf x,.«*4 fle/acÖ T(y^ jLC.-/' .;3i wCv^ «-« O a n O-p /•-" o r>-.<4 k *4 Y*-4 a a v"-^" o»». cj e cj^ii X'/ fWA 1 j» tV^Lr/di V-— 'V C.4 „,4 <j i (r O i flA^y ti< «BIK «-<" «/<t- Afli j*.. YJ J".e.kJ n.,- j| LcV Wa-f v'«..r^e At# T&.J j>' t.,#-? C.4 .MA*### f'J t^k^fL kcj VW.~./ JüYi-.i LUA^ V'4 ViV^£*..^. f-4*l+Jk.j<-& *.i»i j >'.<Cy j.i..„ .i'J hs. Wt/ O'iV iv^.;..'-..n. /y„ r 7./o«. ^JJU- f*# cy-J* &v., a. sz rtA::. UM ^--if.4SA ....J 2. ms^jjL /.4 'fy.S.4 y 4 t) k...4 4 ft# cv, -Qr.Ut\PJU 4 - 4..,;, 2* -* V tr4 j|t.«, CL-f- c*-ö*t (Jer**8e-f- \t*U f^f,*~r C—4 \feWtl<r»4< v~~tc~yf rx 1^-a-/ foil!!*-. yx^o~r JTfPi C «.11*3 /-V - w *4 jpU fjm erx jcu'fy* J£vr««Vf. rx-x.J-- ('f v *j$Orv <-■$$- Uyc„ <~o~c k £y.. yctfacJut y*4 jy Oc' fl£S 1VK« fic4 VLo-cS Ao-er (i4 law mae.4 me-*. Le,4 t/cQ- UT«l-4 Co-w Vt" cr-»i M iAe a.a^Cc-S.K-cH u'ct Orü I„^c «U OA 0c e- MfK trx AL i. f tfl4 tjf-Jt y<.4 ^-«,w 2r> A»1 #.'BJ <Cj •- r). rh^... o r/ ii ikc.J.d i..a»s^... f. <4 Vtcrl ycd.tik.4 *S ksCf t4«^* knn4..' ....Kc f Va.yktt^y-../ft'. *f kc4 '"CL .-^J 4J WAT STAAT DAAR? Paleografie voor gevorderden Het kunnen lezen van oude teksten is fascinerend. Een nieuwe, spannende wereld gaat open: ineens belandt u zelf in de zestiende of zeventiende eeuw, de tijd van de grote handelscompagnieën en kaapvaart. Ivo van Loo kent die wereld als geen ander en is uw deskundige gids. Aan de hand van fotokopieën van archiefstukken wordt u vertrouwd gemaakt met handschriften uit de zestiende en zeventiende eeuw. Naast paleografische aspecten wordt aandacht besteed aan de inhoud en de vorm van de stukken en hun belang voor historisch onderzoek. Als cursusboek wordt gebruikt Werken met Zeeuwse bronnen. Tekst en uitleg bij het lezen van archiefstukken. Dit boek is tijdens de openingsuren van het Zeeuws Archief (maandag t/m vrijdag en elke eerste zaterdag van de maand, 09.00- 17.00 uur) verkrijgbaar voor 13,50 bij de receptie van het Zeeuws Archief. Mef c//Y recept voor leverworst zullen ook beginnende paleografen weinig moeite hebben (ZA). WIE WAREN MIJN VOOROUDERS? Genealogie voor gevorderden Als u de smaak van stamboomonderzoek te pakken heeft, wilt u ongetwijfeld weten hoe u uw stamboom verder kunt optuigen. Tijdens de cursus 'Genealogie voor gevorderden' in het Zeeuws Archief lichten zeven medewerkers van het Zeeuws Archief de fijne kneepjes van het vak toe. Na een les over methodiek van het archiefonderzoek wordt een keur aan archieven behandeld: notariële en weeskamerarchieven, archieven van vierscharen en schepenbanken, rechterlijke en gevangenisarchieven, (pre)kadastrale registers, archieven met gegevens over belastingen, militairen en migranten en archieven over kerk, zorg en onderwijs. Tot slot wordt u ingewijd in de kunst van het verwerken van uw gegevens en het samenstellen van een genealogie.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 2007 | | pagina 23