Aflevering 158 winter 2007 archiefbronnen waarin u zeevarenden kunt opzoeken. U leert welke bronnen over zeevarenden beschikbaar zijn en hoe u op een handige manier kunt zoeken in tolregisters, archieven van de baljuw te water, de administratie van de ankeragegelden, de Zeeuwse Rekenkamer en admiraliteitsarchieven, bemanningslijsten en archieven van de handelscompagnieën. In veel van deze archieven zijn zowel Zeeuwen als niet-Zeeuwen te vinden, dus ook de buitenlandse schippers die in de Zeeuwse havens voor anker gingen en de buitenlandse zeelui die aanmonsterden voor een reis naar Oost- of West-Indië. Herhaald op veler verzoek: WONEN IN EEN MONUMENTENPAND IN MIDDELBURG Geschiedenis van Middelburg, monumenten en bewoners Middelburg behoort tot de toptien van de Nederlandse monumentensteden. Onder de vele Middelburgse monumenten bevindt zich een aanzienlijk aantal monumentale woonhuizen. Dat bezit stelt vragen over vroeger: over de tijd van ontstaan, over de vaak gecompliceerde bouwgeschiedenis en over de soms kleurrijke bewoners van weleer. Dat bezit betekent tevens een verantwoordelijkheid voor de toekomst, waarbij vragen over onderhoud en restauratie aan de orde zijn. De cursus 'Wonen in een monumentenpand' tracht die vragen te beantwoorden. Woont u in een monumentenpand? Bent u geïnteresseerd in de (bouw)geschiedenis van monumenten in het algemeen? Doe dan mee aan de cursus 'Wonen in een monumentenpand in de monumentenstad Middelburg'. Na een dialezing over de geschiedenis van Middelburg als monumentenstad en uitleg over archiefonderzoek naar de geschiedenis van Middelburgse monumenten en de historie van hun bewoners, volgen een lezing en een stadswandeling die gericht zijn op de bouwgeschiedenis van monumentenpanden. Ook is er aandacht voor monumentale woonhuisinterieurs in Zeeland en voor technische vragen rond onderhoud, restauratie en advies. Tot slot wordt, aan de hand van een concreet voorbeeld, een voorzet gegeven voor een succesvolle speurtocht naar de historie van gebouwen en hun bewoners. Cursusplaats, data, tijden, kosten Alle cursussen worden georganiseerd door het Zeeuws Archief in samenwerking met de Zeeuwse Volksuniversiteit (de cursus 'Wonen in een monumentenpand' tevens in samenwerking met de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland) en vinden plaats in het Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg. De cursus 'Paleografie voor gevorderden' duurt 8 avonden van 19.30-21.30 uur. De eerste les is op dinsdag 15 januari. De cursus 'Genealogie voor gevorderden' duurt 8 middagen van 14.00-16.00 uur. De eerste les is op vrijdag 18 januari. De deelnamekosten voor beide cursussen bedragen 98,- voor ZVU-leden en Vrienden van het Zeeuws Archief. Niet-leden betalen 115,-. De korte cursus 'Zeeuwen in beroep en bedrijf' is op dinsdag 1 april van 19.30-21.30 uur. De deelnamekosten bedragen 15- voor ZVU-leden en Vrienden van het Zeeuws Archief. Niet-leden betalen 18,-. De korte cursus 'Zeeuwen op zee' is op dinsdag 8 en 15 april van 19.30- 21.30 uur. De deelnamekosten bedragen 25,- voor ZVU-leden en Vrienden van het Zeeuws Archief. Niet-leden betalen 29,-.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 2007 | | pagina 25