Van de Zeeuwse Dialectverênigieng VAN DE REDACTIECOMMISSIE VERENIGINGSNIEUWS Aflevering 158 winter 2007 25 Het is een mooie herfstdag, als we dit schrijven. De mist is net opgetrokken en de zon is doorgebroken. Op de herfstasters beweegt het van kleurige vlinders. Bedauwde spinnenwebben flonkeren als kristal. Het is stil. Een geur van rottend blad, waar het Zeeuws zulke mooie woorden voor kent: eumig, homig. Herfst: tijd met symbolen van een voorbijgaande tijd. Dat de dagen korter worden en de nachten kouder. Zo is bijna weer een jaar verstreken, het De Ruijterjaar is bijna voorbij. Als dit nummer in de bus Foto's Pau Heerschap, valt, is het winter. Dagen die nauwelijks open en dan weer dicht gaan. Een tijd ook van feestdagen en gezelligheid. Met de nieuwe Nehalennia bij de haard, genietend van de inhoud. De redactie heeft ernaar gestreefd er weer een mooi nummer van te maken, met veel zaken die het lezen en illustraties die het bekijken waard zijn. Het vierde nummer in de nieuwe lay-out intussen. We mochten merken dat die bevalt. Wat de inhoud betreft: meer regio's presenteren zich. Zo wordt de geschakeerdheid steeds groter en de redactie heeft goede hoop dat die nog rijker zal worden. Zo zullen in de volgende jaargang alle regio's hun weelde tonen. Wij zijn er van overtuigd dat u ons daarbij zal helpen. Stuur uw bijdragen maar gerust. Wij zorgen voor het vervolg. In de laatste vergaderingen is er uitgebreid gesproken over het opzetten van een website. Daar hebben we al meerdere keren in Nehalennia over geschreven, maar nu schijnt het er toch eindelijk van te komen. Op de laatste Dialectdag is er door de vice-voorzitter het een en ander over uit de doeken gedaan. Het is de bedoeling dat er een site komt, die niet alleen inlichtingen geeft over het reilen en zeilen van onze vereniging, maar het moet ook mogelijk zijn dat de leden op de site ideeën, wensen en oproepen kunnen zetten, kortom dat het een levendige site wordt en blijft. Die wens leeft al jaren bij de vereniging, maar tot nu toe is het er nog niet van gekomen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 2007 | | pagina 27