VAN DE CONSULENT STREEKTALEN Aflevering 158 winter 2007 Iets heel anders: Tot begin dit jaar schreef Joop van Zijp maandelijks een stukje in de PZC in de rubriek Streektaal. Toen de PZC op een ander formaat overging, was dat het moment voor Joop ermee te stoppen. Joop heeft een heel speciale manier schrijven. Vooral over Schouwen en speciaal over Kerkwerve. We kwamen met Joop in contact en er is iets moois ontstaan: er komt een bundeling van zijn stukjes en dat boek zal heten: Joop van Zijp vertelt, deel 1. Het zijn een kleine vijftig verhalen van Joop en daarmee zal hij zijn trouwe lezers een geweldige dienst bewijzen. Met genoegen kunnen we u melden dat de presentatie zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 8 maart 2008 in het verenigingsgebouw 'Zuudende' in Kerkwerve. Over het programma kunnen 'we nog weinig zeggen, maar het zal ongetwijfeld een gezellige middag worden. We geven alvast deze datum door voor uw nieuwe kalender of agenda. Omdat Joop nog meer in portefeuille heeft, zal er ongetwijfeld in de toekomst een tweede deel verschijnen. Verder is de vereniging ook in contact getreden met de familie van wijlen Bertus Limonard uit 's- Heerenhoek. Bertus heeft zich jarenlang bezig gehouden met het dialect van zijn woonplaats en in zijn nalatenschap zit zoveel materiaal, dat een publicatie ervan ook meer dan op zijn plaats is. We houden u op de hoogte. Etymologen aan het woord! Op vrijdag 19 oktober organiseerde de stichting Johan Hendrik van Dale in samenwerking met de Zeeuwse Bibliotheek en de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek een minisymposium naar aanleiding van de presentatie van het Zeeuws etymologisch woordenboek van dr. Frans Debrabandere. Ruim 120 mensen wilden wel iets meer weten over etymologie. Piet van Sterkenburg vertelde in zijn lezing iets meer over de geschiedenis van woorden. Hij lichtte toe dat je in dit woordenboek heel wat bouwstoffen vindt om uit te leggen hoe woordgeschiedenis in elkaar zit. Hij maakte ook duidelijk dat betekenisveranderingen een grote rol spelen in de woordgeschiedenis. Dit werd allemaal geïllustreerd aan de hand van Zeeuwse voorbeelden uit het Etymologisch Woordenboek. Zelf had ik het over De Zeeuwse Klapbank. Ik lichtte toe dat je met de dialectfragmenten uit deze tentoonstelling ook veel achtergrondinformatie kan geven over de dialecten en taal in het algemeen. Je zou een lessenpakket kunnen ontwikkelen waarbij je de dialectgeschiedenis van het Zeeuws kan bespreken aan de hand van een aantal fragmenten. Met een educatieve fiche per fragment, kan je de uitspraak bestuderen, maar ook de grammatica en de woordenschat en die vergelijken met andere fragmenten. Op woordenschat werd dieper ingegaan, omdat het symposium natuurlijk in het teken van de herkomst van woorden stond. Uit de fragmenten uit De Zeeuwse Klapbank werden woorden gehaald, waarvan de etymologie interessant of onduidelijk was. Lo van Driel had een zeer interessant historisch verhaal over de geschiedenis van de studie van de Zeeuwse Dialecten, waarin een groot deel natuurlijk ook de geschiedenis van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek is. Lo van Driel schetste de geschiedenis aan de hand van

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 2007 | | pagina 28