Inhoud Aflevering 158 winter 2007 1 Zout uit verzilt veen: geen mythe maar realiteit Ron Wielinga 2 Spreken Zeeuwen Ingweoons? Veronique De Tier 7 Opgraving van kruitmolen De Eendracht bij Middelburg Bernard Meijlink Bram Silkens 12 Toestemming tot afbraak van de Westmonster in Middelburg (1575) J.C. Verhage 18 Mededelingen van de Werkgroep Historie en Archeologie 20 Van de Zêêuwse Dialectverênigieng 25 Van de redactiecommissie25 Verenigingsnieuws 25 Van de consulent streektalen Veronique De Tier26 Vanuit de regio's Pau Heerschap 29 M'n stikje Henk Blom29 In gesprek met Mirna Bogert van de Ouddorpse VW Pau Heerschap 30 Verhalen en gedichten Pau Heerschap, Henk Blom, Jopie Meerman, D.K. Soldaat-Poortvliet, Ed Steijns 32 Varia Rinus Willemsen, Rie Rosmolen-Murre, Thea de Bruine-de Smet 41 Verschenen publicaties Jan Kuipers 45 Uitwerking van de vragenlijsten 45 Goeie ouwe tijd Ko Stoutjesdijk 48 KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER UITERLIJK 15 JANUARI 2008 INDIENEN BIJ DE REDACTIE

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 2007 | | pagina 3