Aflevering 158 winter 2007 31 Dus volgens jou is dialect geen rem voor een maatschappelijke carrière? Integendeel! Je hebt tegenwoordig van die dwaze ouders. Tegen elkaar spreken ze nog dialect, maar tegen hun kinderen spreken ze dan Nederlands en ze willen dat die dat ook doen, omdat ze denken dat dialect plat en boers zou zijn. Dat is het juist helemaal niet. Ik denk dat je door tweetalig te zijn juist een veel rijker taalgevoel ontwikkelt. Al heel jong weet je dan, dat er voor één bepaalde zaak meer woorden bestaan. Maar dat gecorrigeer begint al op de peuterspeelzaal met opmerkingen als: "Dat is verkeerd, hoor. Dat moet je zó zeggen." Ja, zo ontwikkel je bij een kind wel een negatief gevoel over dialect, hoor! Daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen dat ze geen Nederlands moeten leren spreken. Mirna Bogert is niet alleen het gezicht, maar ook de stem van de VW (foto Pau Heerschap Ervaar jij dat je eigenlijk Zeeuws spreekt? Ja, dat is eigenlijk een beetje lastige kwestie hier op het eiland. We horen bij Zuid-Holland en ik hoor dan vaak de opmerking "Mar wiele binne toch gêên Zêêuwen?" Toch vertonen de dialecten hier grote overeenkomsten met die in Zeeland. Alleen hebben wij geen last van dat gedoe met die h en de g. Dat doen we hier dan toch maar heel goed. Laten we het er maar op houden dat we Zeeuws spreken. Dan zijn ze daar ook weer blij. lachtj Jullie hebben als VVV ook wel wat met Zeeland, is het niet? Wij mogen dan als Kop van Goeree deel uitmaken van Zuid-Holland, toch ziet de gemiddelde toerist ons gebied als iets Zeeuws. Het vakantiegevoel past veel meer bij Zeeland. De vakantieganger die van plan is hier naar toe te komen, ziet stranden, terrassen en dampende pannen met mossels en niet een gebied met horizonvervuilende raffinaderijen, zoals die bij Europoort. Vandaar dat van hieruit contacten gelegd zijn met Zeeland. Zo maken wij deel uit van de Stichting promotie en marketing Zeeland-Delta. Onze directeur Jurgen Klapwijk is tevens directeur van de VW van Schouwen-Duiveland, dus dan zijn de banden wel heel nauw geworden. Je ben intussen ook lid geworden van de Zeeuwse Verênigieng? Ja dat was ik al een hele tijd van plan, maar het kwam er maar niet van. Op een gegeven moment heb ik zo'n folder van jullie, met dat schattig ventje erop, uit het museum hier meegenomen en de kaart opgestuurd. Alles wat met dialect te maken heeft, interesseerde me altijd al. Nu ben ik dus vanaf begin dit jaar lid en het bevalt me best. Ik denk dat ik ook naar de Dialectendag ga. Dat lijkt me heel leuk. Je hebt dan intussen ook twee keer Nehalennia ontvangen? Ja, dat vind ik een heel leuk blad. Ik had wel eens een exemplaar gekregen, om kennis te maken met de vereniging, maar die twee nummers die ik nu heb, zien er schitterend uit. Een echt magazine. Met zo'n kleurige eigentijdse omslag. De inhoud vind ik heel interessant, ook die historische bijdragen. Van mij mag er best nog wat meer dialect in. Wel eens aan illustraties in kleur gedacht? Te duur zeker.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 2007 | | pagina 33