Aflevering 158 winter 2007 33 Op het Ouddorpse strand beluistert het baasje ingespannen een zomersprookje. De hond heeft blijkbaar andere interesses (foto Pau Heerschap Door de Stichting Podium op Goeree-Overflakkee werden vier schrijvers uit die regio uitgenodigd om iets te schrijven voor dit project. Toen de schelpen in de laatste week van augustus op het strand van Ouddorp 'aangespoeld' waren, was ook hun bijdrage te beluisteren. Pau Heerschap schreef een hedendaagse versie van een bekend sprookje over het echtpaar Piggelmee: Het tovervisje. Hij vertaalde zijn aanvankelijk in het Nederlands geschreven sprookje ook in het Ouddorps. Lees maar: 't Taovervissie 'n Zeumersprookie wijsheid van de zee. Luchtige verhalen die vragen oproepen en tot de verbeelding spreken. Door de bredere kijk zijn de verhalen vanzelf maatschappij-beschouwend. Ze zijn geschreven door meer dan zestig bekende en minder bekende schrijvers, dichters en klankkunstenaars, onder wie Kristien Hemmerechts, Elsbeth Etty, Renate Dorrestein en Rogi Wieg. "Ga maar, ga maar", zei het visje, "'t Geven kost mij niemendal.. Dat zei z'n moewder altied op 'n spottende tööne, as 'n om mêêr zakgeld vroog. Ze haelende dan 'n paer regels an uut 't album "Het tovervisje", dat over de belevenissen van 't kabouterechtpaer Piggelmee gieng. Ze willende dêêrmit duudelek maeken, dat 't geld niet op d'r rik groeiende. Heur was 't taovervissie niejt! Noe hao ze 't aok niejt brêêd. 't Handeltje in kruujenierswaeren brocht niejt veel op. Mêêstal was 't geld dat z'n vaoder in 'n weeke verdiejnende net genoeg om de leveranciers te kunne betaelene. In schraole tiejen kwam 't zelfs voor dat z'n zuster in hie uut d'r spaerpot moste bielappe, want in de schuld hè was 'n schande. Toch was 't 'n gezellegen tied. Hie hao gëênêêns deur da ze eigelek èrm waere. 't Was 'n tied wêërin kleine diengen nog verrassend konne weze. Zööas de albums van de weduwe Van Nelle over 't echtpaer Piggelmee. Die boeken ko' je opspaere van de punten die op de verpakkieng van de koffie in thee zatte. De plae'ies mos ie zelf inplakke, met de punt nae melëëgen, zóódat die in 'n ruutvurmeg petröön kleurig de bladzijden móóier maekende. 'n Aor dêêl hiejtende "De wonderschelp". In 'n scheepie, dat emaekt was van 'n gtóóte schelpe, belevende 't sprookiesechtpaer zelfs 'n waereldreis. Gregeld wëêr wiere de verhaelen voor'eleze of zelf 'elezen, want veel boeken waere d'r toe niejt in huus. Noe, nae mêêr dan 'n halven êêuw laeter, kon 'n z'n eige bepaelde passages uut "Het tovervisje" nog letterlijk voor de gêêst haele. In het land der blonde duinen En niet heel ver van de zee, Woonde eens een dwergenpaartje, En dat heette Piggelmee. Zo begon 't. Behalve reclame voor koffie in thee van Van Nelle, hao het

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 2007 | | pagina 35