Goeie ouwe tijd Goeie ouwe tijd 48 Aflevering 158 winter 2007 Van de familie De Rijke uit Breda ontvingen we vijf gedichten van Ko Stoutjesdijk, die allemaal betrekking hebben op Zeeland. Ko Stoutjesdijk is afkomstig uit Oud-Vossemeer en was onder andere 16 jaar predikant van de Grote kerk in Breda. Toen iedereen de eerste dag op pad, ging met de beste wensen; mijn vader als op 't oorlogspad stokvis ging beuken bij de smid; de knecht mij om die tijd de schaatsen onder bond; de lotelingen dronken waren; de fotograaf op 't schoolplein kroop onder een zwarte doek; Pasen met ganze-eieren begon; 's ochtends de vlag werd uitgehangen; mijn moeder mij voor Koninginnedag een feestpet gaf; en Sinterklaas, die voor ons helemaal uit Spanje kwam; het slot van 't jaar met rommelpot op pad; ja, toen gebeurde er tenminste wat. Nu staan de dagen van het jaar, zo open als een val. Ik hoop maar dat er niks gebeuren zal. Ko Stoutjesdijk (13-8-1914 - 21-2-2005)

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 2007 | | pagina 50