Verantwoording van de illustraties: Aflevering 158 winter 2007 Auteurs ofZëêuwse Dialect Verênigieng, tenzij anders vermeld in het bij schrift. Nehalennia is in de eerste plaats een blad vóór en dóór de leden van de Werkgroep Historie en Archeologie en de Zêêuwse Dialect Verênigieng. Het tijdschrift richt zich echter ook op andere geïnte resseerden in de Zeeuwse archeologie, geschiedenis, dialectologie en volkskunde. Kopij van zowel leden als niet-leden wordt door de redactie graag tegemoet gezien. De inhoud van ons blad hangt van u af! Stuur ons dus uw bijdragen toe. Voor de indiening van de definitieve kopij zijn 'Richtlijnen voor auteurs' te verkrijgen op het redactie-adres: J.J.B. Kuipers, SCEZ, Postbus 49, 4330 AA Middelburg, tel. 0118-670879, e-mail jjb.kuipers@scez.nl SAMENSTELLING BESTUREN Werkgroep Historie en Archeologie vacant Drs. T. van Gent Dhr. J.-M. Hangoor Drs. P.N.Th. Zuijdweg Dhr. J.J.B. Kuipers Drs. I.J. van Loo Drs. C. van Santen Mr. Th.N. Schelhaas Dhr. G. van der Wal voorzitter vice-voorzitter secretaris penningmeester lid lid lid lid lid Zêêuwse Dialect Verênigieng Drs. ing. C.M. Martens Dhr. J.J.L. Jebbink Dhr. R. Willemsen Dhr. J.L. Murre Dhr. C.J. Heule Dhr. P. Heerschap Mw. M.A. Nieuwenhuize-Kleppe Dhr. A. Damman voorzitter, 0118 - 651701 vice-voorzitter, 0118 - 637566 secretaris, 0115 - 481521 penningmeester, 0118 - 629556 lid, 0111 -481727 lid, 0187-682425 lid, 0113-622627 lid, 0111 -651561

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 2007 | | pagina 51