m 46 Aflevering 178 winter 2012 droeg die voor in historisch kostuum. Het Interkerkelijk Stadkoor omlijstte het geheel met toepasselijke liederen. Heel sfeervol allemaal, ondanks de soms stormachtige wind. Zaterdag 23 juni was wel het hoogtepunt van de feestelijkheden. Er was een oude ambachtenmarkt en er waren diverse muzikale optredens. Bovendien werden er die dag door de toneelvereniging 'De klokkedieven' in de open lucht op twee locaties vijf korte historische kluchten opgevoerd, voor het grootste gedeelte in dialect. Deze waren bedacht en geschreven door Wim van Ham en Pau Heerschap. Als uitgangspunt hadden zij werkelijke gebeurtenissen gekozen uit de geschiedenis van Goedereede, zoals het toekennen van de stadsrechten in 1312, een bezoek van pastoor Adrianus, later de enige Nederlandse paus, eind vijftiende eeuw, de heksenprocessen van 1585, het Franse garnizoen in 1810 en als afsluiting een hedendaags praatprogramma 'De wereld draait door, ook in Goedereede', waarin historische personen uit de voorgaande kluchten een rol speelden in het heden. Zo konden ook actuele situaties een plek krijgen, zoals de vrees voor de ophanden zijnde gemeentelijke samenvoeging. De kluchten begonnen allemaal met dezelfde tekst, door een 'sprookspreker' steeds als inleiding gedeclameerd: Hoort allen nu hoe in de nevels van de tijd Een stad verrees, met muren en met poorten. De haven hier, het was een goede rede, Waar menig schip het anker vallen liet. Wij openen voor u de vensters van een tijd Van zevenhonderd jaar en tonen taferelen Van toen en deze tijd, en zullen niet verhelen Hoe wij gebeurtenissen, ook met een glimlacht kunnen bezien. Het laatste stuk eindigde met een rap. 's Avonds was er eerst nog een concert door de Koninklijke fanfare 'Apollo' met een spontane polenaise. De avond werd afgesloten met een vertoning in de open lucht van de film 'Op Hoop van Zegen'. Een groot gedeelte van de film was indertijd in Goeree opgenomen. Bijna heel Goedereede was er op de Markt voor neergestreken. De Goereeërs kunnen terugzien op een geslaagd feestjaar, waarin men bovendien herdacht dat de monumentale kerktoren, de Goereese Dom, vijfhonderd jaar geleden door de bouwmeesters, telgen van het bekende geslacht Keldermans uit Mechelen, opgeleverd werd.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 2012 | | pagina 48